ERC Starting Grant voor socioloog Evelyn Ersanilli

Evelyn Ersanilli, universitair docent bij Sociologie, ontvangt een Starting Grant van het European Research Council (ERC) voor haar onderzoek naar wat herkomstlanden van laaggeschoolde migranten doen om de positie van deze migranten te verbeteren.

19-09-2017 | 16:23

Migranten die laaggeschoold werk doen, bijvoorbeeld in de bouw of landbouw, bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Ze werken onder gevaarlijke omstandigheden, krijgen weinig of niet uitbetaald en hebben slechte huisvesting.  Het onderzoeksproject van Ersanilli kijkt naar wat de herkomstlanden van laaggeschoolde migranten doen om de positie van deze migranten te verbeteren.  

Zwakke onderhandelingspositie
Op het eerste gezicht hebben de herkomstlanden een zwakke onderhandelingspositie; het aantal laaggeschoolde migranten lijkt veel groter dan de vraag naar de werknemers. Veel landen proberen laaggeschoolde migranten buiten de deur te houden of terug te sturen. Daarnaast zijn de herkomstlanden vaak voor een aanzienlijk deel van hun inkomsten afhankelijk van het geld dat migranten terugsturen en kan het ingrijpen als gevolg hebben dat deze geldstroom vermindert. Ersanilli stelt dat er weldegelijk landen zijn die de positie van hun migranten trachten te verbeteren en hiermee ook succes boeken. Zo hebben de Filippijnen een hoger loon voor hun migranten in Maleisië en Dubai weten te onderhandelen.

Tijdens het vijf jaar durende project zullen Ersanilli en haar team zes verschillende  herkomstlanden van laaggeschoolde migranten, namelijk de Filippijnen, Vietnam, India, Ecuador, Senegal en Marokko, en drie bestemmingslanden,  - Italië, Zuid-Korea en Saudi-Arabië - onder de loep nemen om te achterhalen waarom herkomstlanden proberen de rechten van hun laaggeschoolde migranten te verbeteren en waarom bestemmingslanden instemmen met de verzoeken van de herkomstlanden.
Ersanilli en haar team kijken hierbij onder andere naar de rol van andere onderdelen van de bilaterale relatie tussen landen, zoals steun in internationale organisaties en regionale samenwerkingen.  Door migratie te bekijken als onderdeel van internationale relaties en het analyseren van een diverse set landen kan het project nieuwe inzichten opleveren over hoe internationale migratie gereguleerd kan worden.
 
ERC Starting Grant
De European Research Council (ERC) stimuleert kwalitatief hoogwaardig onderzoek in Europa door fondsen beschikbaar te stellen en grensverleggend onderzoek te ondersteunen. Uitmuntende jonge en meer ervaren wetenschappers met een visionair onderzoeksvoorstel kunnen deelnemen. Zij kunnen een persoonlijke beurs krijgen voor hun onderzoek. De ERC honoreert vooral verzoeken waarbij ideeën worden verkend in nieuwe, opkomende onderzoeksgebieden of oplossingen worden gezocht met een onconventionele en innovatieve benadering. ERC kan ook gezien worden als de Europese variant van de van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Voor meer informatie kijk op de website van de European Research Council.