Vier FSW-projecten ontvangen NWA-financiering

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor, onder andere, vier voorstellen van FSW-onderzoekers als onderdeel van de route: ‘Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen’. De voorstellen ontvangen een deel van de financiering van het Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

20-07-2017 | 14:07

De voorstellen draaien allen om te onderzoeken hoe de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving kan worden versterkt. Het betreft de voorstellen:

  1. Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht (Jolijn Broekhuizen, Ronald van Steden & Hans Boutellier)
  2. Leergemeenschap Slotervaart (Iliass el Hadioui, Marieke Slootman & Maurice Crul)
  3. Buro Zend-uit (Stijn Sieckelinck & Willem Trommel)
  4. ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers (Alice de Boer & Marjolein Broese)

Opvallend is dat alle vier de onderzoeken vallen onder het ‘Institute for Societal Resilience’ (ISR) van de FSW. De ISR is het multidisciplinaire instituut binnen FSW wat zich richt op maatschappelijke problemen  als sociale ongelijkheid, radicalisering op polarisatie. Meer over de ISR is te vinden op hun webpagina.

Financiering NWA
In september vorig jaar maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend 30 miljoen euro te investeren in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het grootste deel hiervan, 20 miljoen euro, gaat naar de Startimpuls en is bestemd voor thematisch onderzoek binnen de bovengenoemde thema's. Daaronder vallen acht routes van de NWA. De vier voorstellen van FSW-onderzoekers die zijn goedgekeurd vallen onder de route ‘Veerkrachtige en Zinvolle samenlevingen’ van het thema ‘Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt?’ voor de NWA. Meer informatie over deze financiering en de andere routes en thema’s is te vinden op de website van NWO