Drie FSW-projecten ontvangen NWO-subsidie

Drie projecten met onderzoekers vanuit de afdeling Organisatiewetenschappen hebben verschillende projectsubsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen. Het team van Bernadette Heemskerk, Marcel Veenswijk en Sytze Kingma ontvangt de promotiebeurs voor leraren en Prof. dr. Alfons van Marrewijk ontvangt subsidie in het kader van nieuwe kennis over en voor infrastructuren (NGInfra).

25-09-2017 | 11:31

Geplande ruimte, geleefde ruimte
Onderzoeker Bernadette Heemskerk, verbonden aan de Haagse Hogeschool en PhD student, gaat onder leiding van het promotieteam van Sytze Kingma en Marcel Veenswijk, in in op de uiteenlopende wijzen waarop organisaties omgaan met nieuwe ruimtelijke transformaties die zijn ontwikkeld om kosteneffectiviteit te vergroten, flexibiliteit in gebruik te realiseren en samenwerking en creativiteit te verbeteren. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op het concept ‘nieuwe werken’. De centrale casus is de Haagse Hogeschool, waar de afgelopen jaar integraal het concept van het nieuwe werken is ingevoerd.

Heemskerk ontvangt de promotiebeurs voor leraren van het NWO, ontwikkeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk.

Infrastructuren van de toekomst
Prof. dr. Alfons van Marrewijk ontvangt NWOsubsidies voor twee projecten waarbij onderzoek wordt gedaan naar kritieke infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, water, gas, elektriciteit en telecom netwerken zijn cruciaal voor het welzijn van burgers. Ontwerp, uitbreiding en onderhoud van deze netwerken wordt volgens Van Marrewijk echter veelal ieder apart door de netwerkeigenaren uitgevoerd. Omdat veel van deze netwerken in de ondergrond begraven zijn, worden met grote regelmaat wegen, straten en trottoirs open gegraven, is er geluidsoverlast, en wordt het verkeer en van het gebruik van publieke ruimte beperkt. Om tot slimmere samenwerking tussen de netwerkeigenaren te komen bij het ontwerp, uitbreiding en onderhoud van ondergrondse netwerken willen netwerk eigenaren beter met elkaar samenwerken. Gedrag blijkt een belangrijke factor voor het succesvol samenwerken van netwerk eigenaren en bij het implementeren van innovaties in die organisaties.

Om innovatie en samenwerking te stimuleren heeft NWO samen met NGinfra een tweetal onderzoeksprojecten van Van Marrewijk subsidies toegekend. Het gaat daarbij om de onderzoeksprojecten: “Inter-organizational collaboration in the governance of subsurface infrastructure networks” en “Using data streams to support the integrated design, construction and management of interconnecting infrastructures”. 

Meer te weten te komen over de verschillende subsidies? Ga naar de website van NWO.