Culturele Antropologie beste Antropologie-opleiding in Keuzegids Universiteiten 2018

De bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie is door de Keuzegids Universiteiten 2018 verkozen tot de beste opleiding binnen haar studiegebied.

15-11-2017 | 15:17

Studenten en onderwijsexperts zijn met name enthousiast over het studieprogramma en de strakke aansluiting van de tentamens hierop. Daarnaast is het percentage studenten dat doorstroomt naar het tweede jaar van de studie hoog.

Predikaat ‘topopleiding’ voor PPE
Het multidisciplinaire studieprogramma Philosophy, Politics and Economics (PPE) is in de Keuzegids Universiteiten verkozen tot ‘topleiding’. Daarmee is het een van de beste bacheloropleidingen in Nederland. De Faculteit der Sociale Wetenschappen is een van de drie grondleggers van PPE. Elke docent van PPE is verbonden aan een van de drie faculteiten.

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie publiceert jaarlijks de Keuzegids Universiteiten met informatie over bacheloropleidingen. De scores zijn gebaseerd op expertoordelen, het percentage studenten dat in het tweede jaar verder studeert bij dezelfde opleiding en de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarin studenten hun mening geven over hun studie.

Waardering VU stijgt
Van de brede klassieke universiteiten maakt de VU de grootste groei in waardering. Dat resulteert in een gedeelde vierde plaats, slechts een punt achter de derde plaats. De resultaten laten zien dat de waardering voor de bacheloropleidingen van de VU blijft stijgen.

Bezoek voor meer informatie de website van Keuzegids.

Meer informatie over de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie >
Vanaf collegejaar 2018-2019 kunnen studenten ook de internationale bacheloropleiding Cultural Anthropology and Development Sociology aan de VU volgen.

Meer informatie over PPE >