Turken in Nederland of Turkse Nederlanders?

Jongeren met een Turkse achtergrond lijken over het algemeen steeds meer op de eigen identiteit gericht te zijn. De laatste maanden komt vanuit de verschillende Turkse groepen de vraag: “Hoe zien wij zelf onze toekomst in Nederland”. In hoeverre willen wij ons laten beïnvloeden door wat er in Turkije gebeurt? Hoe zien wij als tweede en derde generatie de toekomst van onze kinderen voor ons? Woensdagavond 22 november vindt hier over een discussie plaats in het Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam.

14-11-2017 | 17:05

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat Turkse Nederlanders het meest van alle migrantengroepen in Nederland op de eigen groep gericht zijn. Jongeren met een Turkse achtergrond lijken over het algemeen steeds meer op de eigen identiteit gericht te zijn. In de media was te merken dat veel Nederlanders zich ergeren aan de uitingen van Turkse Nederlanders, zoals rond de demonstratie op de Erasmusbrug na de couppoging en de komst van een Turkse minister tijdens de campagne voor het referendum. Na de couppoging werd het duidelijk dat er grote verschillen zijn binnen de Turkse gemeenschap en dat de gebeurtenissen in Turkije grote invloed hebben op de gemeenschap in Nederland.

Er is behoefte aan een nieuw perspectief. Naar aanleiding van de vragen vanuit de Turkse gemeenschap zelf organiseert Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit (en ACCESS/UVA) wordt woensdag 22 november een seminar georganiseerd waarin de centrale vraag is: “Hoe kunnen wij binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap op een positieve wijze verder met elkaar, met de Nederlandse samenleving en hoe verhouden wij ons ten opzichte van Turkije?”

Het seminar wordt geleid door Yesim Candan. Er is een inleiding van prof. Thijl Sunier, een panel van verschillende jongerenorganisaties en een zaaldiscussie met panelleden. In kleine groepen zal men met elkaar in dialoog gaan over de toekomstvisie.

Tijd, plaats en aanmelden
Het seminar vindt plaats in het Auditorium, in het hoofdgebouw van de VU Amsterdam, op woensdag 22 november tussen 19.00h en 21.45h. Toegang is vrij. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar NRasuli@verwey-jonker.nl.