Jaarlijkse Talma-lezing en bekendmaking winnaars FSW-prijzen

Afgelopen vrijdag 12 januari vond de jaarlijkse Talma-lezing plaats in de Agorazaal op de VU.

24-01-2018 | 14:34

Dit jaar was de gastheer hoogleraar Politicologie Ben Crum, momenteel ook portefeuillehouder onderzoek aan de FSW. Crum had de eer dr. Marina de Regt aan te kondigen voor de Talma-lezing waarin zij haar Antropologische onderzoek naar Yemen en Ethiopië voorstelde. Aan het eind van de middag werden de winnaars van de FSW-prijzen bekend gemaakt en werd de bijeenkomst feestelijk afgesloten met een receptie.

Dr. Marina de Regt hield dit jaar de lezing over haar antropologische onderzoek in Yemen en Ethiopië. Interessant aan haar verhaal was met name hoe zij onderzoek verrichtte op plekken waar men niet mag komen. De overvolle zaal luisterde gefascineerd naar de lezing. Ben Crum leidde vervolgens de discussie met uiteenlopende vragen uit de zaal.


Winnaars van de FSW-prijzen

De Talma-lezing had een zwaar onderwerp maar werd vervolgd door een muzikaal intermezzo van Pieter Bas waardoor de jazztonen door het Agora gierden. Een zachte overgang naar het vrolijkste deel van het programma; het uitreiken van de FSW-prijzen. De hoofden van de jury mochten genomineerden doorlopen en toelichten hoe zij bij hun winnaar uitkwamen.

Frans Kamsteeg kondigde de Johannes van der Zouwen masterthesisprijs aan, wat beoogt kwalitatief hoogstaand empirisch onderzoek op het brede terrein van de sociale wetenschappen te vergroten. Jochem Kootstra & Timo Korstenbroek hebben deze masterthesisprijs gewonnen en werden geprezen om hun leesbare onderzoek. De FSW Dissertatieprijs werd aangekondigd door Hans Keman, deze prijs beoogt kwalitatief hoogstaand empirisch onderzoek op het brede terrein van de sociale wetenschappen te vergroten. Deze werd gewonnen door Kasper Welbers met zijn onderzoek naar de verandering van het nieuwslandschap door nieuwe media. Eens in de twee jaar wordt de FSW-onderzoeksprijs uitgereikt. De FSW onderzoeksprijs werd toegelicht door Henk Overbeek, deze prijs heeft tot doel om de meest aansprekende, veelbelovende en originele onderzoeksprestaties voor het voetlicht te brengen. Dit jaar is de eer gegaan naar communicatiewetenschapper Johan Hoorn dankzij zijn bijdrage aan de wereldwijde aandacht voor sociale robots.

Bekijk alle winnaars en bijdragen van de genomineerden voor de verschillende FSW-prijzen.