Bestuurswetenschapper Willem Trommel wordt eerste Instituut Gak Fellow bij NIAS

Willem Trommel is verkozen tot Instituut Gak Fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW). Trommel zal zich gaan buigen over de toekomst van de verzorgingsstaat.

02-02-2018 | 16:00

“De roep om sociaal beleid op lokaal niveau te regelen wordt steeds luider”, zegt bestuurswetenschapper Willem Trommel. “Maar tegelijkertijd bestaat het idee dat deze geglobaliseerde wereld grensoverstijgend sociaal beleid nodig heeft, vooral op het gebied van veiligheid en migratie.” Trommel zal gaan onderzoeken wat deze twee tegengestelde trends –lokalisering en globalisering - betekenen voor de toekomst van de nationale verzorgingsstaat.

De vraag is of het nationale niveau op het gebied van welvaart en welzijn nog steeds relevant is. Volgens Trommel zijn er visies nodig die ‘het globale’ en ‘het lokale’ verbinden. Tijdens zijn fellowship zal hij samen met vertegenwoordigers uit wetenschap, kunst, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, op zoek gaan naar zo’n toekomstig ‘glocal’ verzorgingslandschap. De resultaten van het project zullen worden gepubliceerd in een bundel.

Willem Trommel

Prof. dr. Willem Trommel is hoogleraar beleids- en bestuurswetenschap aan de Vrije Universiteit en verbonden aan het Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS). Zijn onderzoek richt zich op beleid, bestuur en politiek onder 'laatmoderne' condities. Hij publiceerde onder andere Crafting Local Welfare Landscapes (2013) en Manufacturing Civil Society (2014). Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse afdeling van de vereniging European Social Policy Analysis. Willem Trommel zal vanaf februari 2018 voor vijf maanden op het NIAS aanwezig zijn.

Fellowship

Het is de eerste keer dat het Instituut Gak Fellowship wordt uitgereikt. Het fellowship stimuleert verdiepend onderzoek naar sociale zekerheid en arbeidsmarkt(beleid). “In een tijd van herstructurering van de verzorgingsstaat en toegenomen onzekerheid, is onderzoek naar de manier waarop welvaart en welzijn georganiseerd moet worden, relevant en urgent”, zegt Jan Willem Duyvendak, directeur van NIAS. 

Over Instituut Gak

Instituut Gak is een vermogensfonds dat een bijdrage aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland levert door het financieel ondersteunen van praktische projecten, wetenschappelijk onderzoek en de instandhouding van een aantal leerstoelen en een lectoraat. 

Over NIAS-KNAW

NIAS is een nationaal Institute for Advanced Study en biedt tijd en ruimte voor verdieping, vernieuwing en interdisciplinariteit. Gerenommeerde en talentvolle onderzoekers en kunstenaars kunnen zich drie tot tien maanden wijden aan reflectie, nieuwe inzichten, het opzetten van samenwerkingsverbanden of het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

Prof. dr. Willem Trommel