Halleh Ghorashi wint prestigieuze Vici

Sociologe en antropologe Halleh Ghorashi heeft de prestigieuze Vici-beurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor haar onderzoek naar welke bijdrage de sociale wetenschappen hebben aan het realiseren van het democratische ideaal van inclusie van vluchtelingen. In totaal hebben vijf VU-wetenschappers een Vici gewonnen van verschillende faculteiten.

23-02-2018 | 12:00

Halleh Ghorashi is sinds 2012 hoogleraar Diversiteit en integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft als empirisch doel voor haar onderzoek de maatschappelijke insluiting van vluchtelingen, een van de meest urgente uitdagingen van de laatste jaren. De onderliggende veronderstelling is dat de geëngageerde vorm van sociale wetenschappen een rol spelen bij het vergroten van de maatschappelijke en wetenschappelijke blik door lokale, historische en analytische kennis te verbinden om de insluiting van minder geprivilegieerde groepen mogelijk te maken.

Na dertig jaar dromen
Ongeveer 30 jaar geleden, op haar 26e, kwam Ghorashi van Iran naar Nederland toen zij nog aan het leren van de Nederlandse taal en haar academische opleiding moest beginnen. Zij droomde er van theoretische en abstracte inzichten te verbinden met concrete uitdagingen in de praktijk, ofwel een geëngageerde wetenschapper te zijn. Deze beurs biedt haar de mogelijkheid om deze droom een grote stap verder te brengen door het te verdiepen, te verduurzamen en transnationaal te verbreiden.

Geëngageerde wetenschap
Het onderzoek van Ghorashi maakt gebruik van een kwalitatief onderzoek in drie landen: Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Nederland. In eerste instantie verzamelen de onderzoekers per land twee sets verhalen, die van vluchtelingen en van geëngageerde wetenschappers, over de bijdrage en uitdagingen van academische betrokkenheid bij de inclusie van vluchtelingen. Het voorbeeld van de Refugee Academy op de VU wordt voortgezet en verbreid om cocreatie van kennis en innovative acties rondom inclusie vorm te geven. Daarnaast wil het onderzoek dieper inzicht krijgen in de opvattingen over en de positie van betrokken wetenschap in de academische wereld en de samenleving in de drie landen. Tenslotte worden de historische en contextuele verschillen onderzocht in de drie landen om zo de nationale blinde vlekken op het gebied van maatschappelijke veranderingen en geëngageerde wetenschap in kaart te brengen.

Vici-subsidie
Vici is een van de drie financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De Vici geeft senior onderzoekers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een vaste hoogleraarspositie. Voor een Vici staat een bedrag van 1,5 miljoen euro.