Marie Skłodowska-Curie Actions ITN-onderzoeksvoorstel 'Mediating Islam in the Digital Age' is gehonoreerd

Het internationale onderzoeksproject zal de impact bestuderen van digitalisatie en technologische innovatie op de islam.

05-07-2018 | 13:00

Een internationaal consortium van onderzoeksinstituten, universiteiten en niet-academische partners in zes Europese landen heeft in juni 2018 een onderzoekssubsidie van 4 miljoen euro ontvangen van de afdeling Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Het project Mediating Islam in the Digital Age (MIDA) wordt gecoördineerd door het Centre National de la Recherche Scientifique in Parijs. Het consortium bestaat uit twaalf begunstigden en dertien partnerorganisaties. De afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de VU is daar een van.

Het MIDA-project heeft als uitgangspunt dat digitalisering en technologische innovatie een enorme impact hebben op de islam, waarvan de effecten divers en alomtegenwoordig zijn. Er zijn duidelijke parallellen met technische revoluties in het verleden, zoals printtechnologie. De snelle veranderingen als gevolg van digitalisering wekken een gevoel van controleverlies en maatschappelijke instabiliteit op bij het publiek, politici, journalisten, academici en niet in de laatste plaats bij moslims zelf. De groei van moderne digitale media en nieuwe technologieën voor communicatie, productie en verspreiding, dwingt onderzoekers en maatschappelijke actoren, zowel moslims als niet-moslims, om deze ontwikkelingen te begrijpen en er een standpunt over te bepalen.

Drie onderzoeksvragen
MIDA heeft tot doel deze ontwikkelingen in al hun dimensies te analyseren door drie belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe beïnvloedt digitalisering (1) de manier waarop islam vorm krijgt (dat wil zeggen overtuigingen, praktijken, samenlevingen, politieke organisaties, sociale instellingen en wereldbeelden); (2) de wijze waarop moslims zich tot het verleden verhouden; (3) de ontwikkelingen van het onderzoek naar de islam?

Lees het uitgebreide persbericht: Mediating Islam in the Digital Age

Aanvullende informatie kan worden verkregen door contact op te nemen met:
Prof. dr. Thijl Sunier
j.t.sunier@vu.nl