Vier opleidingen Faculteit der Sociale Wetenschappen hoogst beoordeeld in NSE 2018

De bachelors Politicologie en Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en de masters Culture, Organization and Management en Social and Cultural Anthropology zijn de best beoordeelde opleidingen binnen hun studiegebied in de NSE 2018.

05-07-2018 | 13:00

Zij worden door studenten goed beoordeeld op wetenschappelijke vaardigheden en groepsgrootte. Verder scoort de Faculteit der Sociale Wetenschappen goed op studierooster en studielast. De faculteit is trots op deze resultaten, die laten zien dat de stappen die ze het afgelopen jaar heeft gezet om het onderwijs te verbeteren, hebben geloond.

VU stijgt naar plek drie
De VU is de enige brede universiteit waarbij het algemeen oordeel over alle opleidingen gemiddeld is gestegen. Hierdoor stijgt de VU naar de 3e positie onder de brede universiteiten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillen tussen de instellingen klein zijn. Bij de VU liet 25 procent van de studenten weten wat ze van de kwaliteit van het onderwijs vinden. De uitslagen specifiek voor de VU zijn in te zien op de website van Studiekeuze123.

Studenten bedankt
Rector Vinod Subramaniam dankt de studenten voor het invullen van de enquête: “Met de resultaten van deze belangrijke jaarlijkse enquête werken wij doorlopend aan de verbetering van ons onderwijs. De hoge waardering van studenten laat zien dat onze inspanningen worden gewaardeerd. Met deze goede uitslag gaan we niet achterover leunen. We blijven luisteren naar de studenten en ons inzetten op verbetering van de punten die zij belangrijk vinden.”