Prestigieuze ERC Starting Grant voor sociologe Eva-Maria Merz

Onderzoeker Eva-Maria Merz ontving afgelopen week de prestigieuze European Research Council (ERC) Starting Grant van 1,3 miljoen euro voor haar onderzoek naar wanneer, en onder welke omstandigheden, mensen wel of niet bloeddonor worden en blijven.

02-08-2018 | 9:30

Waarom helpen mensen vreemden?
Waarom helpen mensen herhaaldelijk vreemden, zelfs als dit persoonlijke kosten met zich meebrengt? Eva-Maria Merz geeft aan dat eerder onderzoek naar pro-sociaal gedrag tekortkomingen kent: het is tegenstrijdig, versplinterd over verschillende disciplines, beperkt tot onderzoek binnen één land, er wordt geen rekening gehouden met contextuele invloeden, en het dynamische karakter van pro-sociaal gedrag wordt niet onderkend. Volgens Merz is een geïntegreerd model nodig, waarbij wel rekening wordt gehouden met deze elementen. Met de ERC Starting Grant wil zij dit model verder ontwikkelen en toetsen aan de hand van het voorbeeld bloeddonatie. Eva-Maria ziet bloeddonatie bij uitstek als een voorbeeld van pro-sociaal gedrag waarbij een vreemde, de patiënt, wordt geholpen op kosten van een donor.

Begrijpen van pro-sociaal gedrag
De ERC Starting Grant betekent veel voor Eva-Maria: ‘Het ontvangen van deze subsidie is een geweldige kans, en geeft mij nog meer motivatie om inzichten uit sociale wetenschappen, genetica en gezondheidswetenschappen te combineren om pro-sociaal gedrag te begrijpen’. Bloed en bloedproducten van vrijwillige donors zijn van groot belang voor de gezondheidszorg. Het onderzoek van Merz gaat na wanneer en onder welke omstandigheden gedurende de levensloop mensen donor worden. Daarbij wordt de rol van persoonlijke motivatie, sociale netwerken, genen en maatschappelijke context onderzocht.

European Research Council Starting Grant
De ERC Starting Grant is een van de grootste onderzoekssubsidies in Europa voor beginnende onderzoekers. Eva-Maria Merz heeft al eerder NWO en Sanquin Research subsidies ontvangen voor haar onderzoek naar levenslopen van bloed- en orgaandonoren. De Starting Grant is een Europese individuele subsidie die wordt uitgereikt aan jonge, getalenteerde wetenschappers die al uitstekend werk hebben geproduceerd en klaar zijn om hun eigen onderzoeksgroep te leiden.