FSW-politicologe ontvangt toonaangevende Veni-subsidie

Politicologe Marijn Hoijtink heeft de toonaangevende Veni-subsidie ontvangen voor haar onderzoek naar de technologische ontwikkeling van autonome wapens.

06-08-2018 | 15:00

Hoijtink onderzoekt hoe in het ontwerp van dergelijke wapens beslissingen worden genomen over wie er kan worden aangevallen, wanneer en met welke gevolgen.

Technologische ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en robotica hebben een fundamentele impact op hedendaagse oorlogsvoering. Sinds een aantal jaar vindt er op internationaal niveau veel discussie plaats over de mogelijke inzet van autonome wapensystemen. Voorstanders van dergelijke wapens betogen dat oorlogsvoering met deze wapens nauwkeuriger wordt en dat het aantal slachtoffers in oorlogsvoering zal verminderen. Tegenstanders beargumenteren dat dergelijke wapens die in de toekomst geheel zelfstandig doelwitten zouden kunnen identificeren en aanvallen immoreel zijn en onverenigbaar met het humanitair oorlogsrecht.

Dodelijk design
De essentie van het onderzoek van Hoijtink is dat we niet naar het mogelijke gebruik van deze systemen moeten kijken, maar naar de ontwerpers en de ontwerpspecificaties van autonome wapens. Startpunt van het onderzoek is dat we de ontwerppraktijken in kaart moeten brengen, omdat het uiteindelijke deze praktijken zijn die op het slagveld een onderscheid maken tussen leven en dood. Hoijtink verricht kwalitatief veldwerkonderzoek en past een set van kwalitatieve methoden toe, bestaande uit archiefonderzoek, document- en discoursanalyse, interview en observaties, om op die manier in detail “te weten te komen wat ontwerpers weten”.

Veni-subsidie
De Veni is een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dat valt onder het vernieuwingsimpuls, een subsidieprogramma voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. Dit jaar hebben dertien onderzoekers van de VU en VUmc een Veni-subsidie ontvangen.