ORA voor Marjolein Broese van Groenou

Marjolein Broese van Groenou heeft samen met 14 andere Nederlandse onderzoekers financiering ontvangen voor samenwerkingsprojecten in Europa en Japan.

12-10-2018 | 12:25

Broese van Groenou is verheugd over de toekenning.  “Slechts 16 van de 63 aanvragen die in een tweede ronde mochten worden uitgewerkt, hebben de subsidie gekregen. We zijn dat ook erg blij met deze beurs.”

In totaal is er 17 miljoen euro toegekend aan zestien onderzoeksteams, waaronder veertien teams uit Nederland. Academici in Europa en Japan kunnen hiermee samenwerken aan diverse projecten in de sociale wetenschappen. Het project waar Broese van Groenou aan werkt richt zich voornamelijk op de gevolgen van veranderingen in de langdurige zorg in Europa en Japan. Grootschalige longitudinale data-sets (LASA, SHARE) worden gebruikt om te kijken of bezuinigingen in de zorg, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verzorgingshuizen, leiden tot een grotere ongelijkheid in het gebruik en geven van mantelzorg. Mantelzorg is al meer gebruikelijk in de lagere sociaal-economische klassen. Daarom wordt onderzocht of de druk op deze groep verder zal toenemen. Ook wordt er gekeken welke consequenties ontwikkelingen in zorggebruik voor de kwaliteit van leven van oudere zorgontvangers en mantelzorgers hebben.

Inzichten uit het project zijn van groot belang voor het beleid inzake de langdurige zorg. De financiering is afkomstig van de Open Research Area for the Social Sciences (ORA), een Europees programma waaraan NWO deelneemt.