ORA voor Jacquelien van Stekelenburg

Jacquelien van Stekelenburg heeft een ORA gehonoreerd gekregen voor haar project MOBILISE.

29-10-2018 | 10:07

MOBILISE wordt geleid door een consortium waar Van Stekelenburg deel van uitmaakt en is een 3-jarig project dat zicht richt op determinanten van ‘mobilisatie’ thuis en in het buitenland. De vraag die centraal staat in MOBILISE is: ‘Als de regering er niet in slaagt in de economische en/of politieke behoeften van haar burgers te voorzien, waarom mobiliseren sommige mensen dan door op straat te protesteren terwijl anderen "mobiliseren" door te gaan emigreren, en hoe verhouden deze twee keuzes zich tot elkaar?’

MOBILISE zal gebruik maken van een multi-methode en multi-sited onderzoeksontwerp. Het project richt zich op Oekraïne, Polen, Marokko en Brazilië, waar recent grootschalige emigratie en protestmobilisatie plaatsvond. In deze landen zet het consortium ‘longitudinal surveys’ uit en doet onderzoek naar de protesten. Daarnaast zal MOBILISE migranten uit deze landen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje met survey onderzoek en protest surveys bevragen over hun deelname aan protest voor en na migratie. De PI van het Nederlands team is Jacquelien van Stekelenburg (VU, Sociologie), en de Co-PI is Evelyn Ersannili (UvA, Politicologie). Binnenkort wordt ook een PhD-onderzoeker aangesteld, die zal zijn gevestigd aan de UvA. Het MOBILISE-consortium omvat de universiteiten van Oxford en Manchester, ZOiS Berlin en ENSAE in Parijs.

Meer informatie over het project: mobiliseproject.com
NWO Open Research Area (ORA)