Twee FSW-bacheloropleidingen behoren tot de beste binnen hun discipline

Philosophy, Politics and Economics (PPE) is door de Keuzegids Universiteiten 2019 verkozen tot Topopleiding. Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is de beste bacheloropleiding binnen haar studiegebied.

15-11-2018 | 11:00

“De studenten van de VU zijn erg enthousiast over PPE. Ze waarderen hun docenten die goede begeleiding geven. Ook doen ze veel praktische vaardigheden op, zoals kritisch denken en conclusies onderbouwen”, luidt het Keuzegidsoordeel over PPE. Met het predicaat Topopleiding mag PPE zich een van de beste bacheloropleidingen van Nederland noemen.

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie wordt gecomplimenteerd met het percentage studenten dat na het eerste jaar doorstroomt naar het tweede jaar. Antropologiestudenten aan de VU zijn zeer positief over de mate waarin ze kritisch leren denken en hun academische vaardigheden worden getraind.

Zeven topopleidingen voor de VU
In totaal zijn er zeven bacheloropleidingen van de VU uitgeroepen tot Topopleiding. Naast PPE zijn dit Aardwetenschappen, Biologie, Econometrie en operationele research, Geneeskunde, Griekse en Latijnse taal en cultuur, en Wijsbegeerte.

Keuzegids Universiteiten
Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie publiceert jaarlijks de Keuzegids Universiteiten met informatie over bacheloropleidingen. De scores zijn gebaseerd op expertoordelen, het percentage studenten dat in het tweede jaar verder studeert bij dezelfde opleiding en de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarin studenten hun mening geven over hun studie.

Leer deze bachelors kennen!
Philosophy, Politics and Economics
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (Nederlandse programma)
Cultural Anthropology and Development Sociology (international programma)