VU en Deloitte werken samen in doorontwikkeling zorgrobot Alice

Binnen de VU richten de activiteiten zich met name op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek in sociale robotica. Studenten kunnen per september een cross-disciplinaire master track 'Socially Aware Robotics' volgen.

07-12-2018 | 10:23

Donderdag 6 december hebben de Vrije Universiteit Amsterdam en Deloitte hun intentie geformaliseerd om de verdere samenwerking voor de doorontwikkeling van zorgrobot Alice te onderstrepen. In de samenwerking met Deloitte zullen verdere stappen worden gezet in de doorontwikkeling van het prototype Alice 2.0. Het streven is een robotoplossing voor de gezondheidszorg, die is gebaseerd op de Alice-robot en -software die eerder zijn ontwikkeld in de VU onderzoeksgroep SELEMCA, onder leiding van Johan Hoorn en Elly Konijn, en die kan helpen de eenzaamheid van ouderen tegen te gaan.
 
Binnen de VU richten de activiteiten zich met name op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek in sociale robotica. Hiervoor werken onderzoekers uit verschillende disciplines samen, zoals vanuit Mediapsychologie bij Communicatiewetenschap en AI bij Informatica. Studenten kunnen per september een cross-disciplinaire master track 'Socially Aware Robotics' volgen. Inmiddels werken al drie studentengroepen samen met Deloitte om hun onderzoeksproject uit te voeren, enerzijds gericht op zgn. 'user tests', 'design' en 'engeneering', anderzijds op beleid en implementatie, alsook marketing.

Deloitte en de VU zullen zich de komende tijd richten op het verder uitwerken van het gebruikersonderzoek, conceptcreatie en het door ontwikkelen van het ontwerp en de software van Alice 2.0.