Huidig inburgeringsbeleid faalt

'Wetenschappelijk onderzoek naar welk integratiebeleid werkt bestaat niet'

06-05-2019 | 12:19

Lange wachttijden, onduidelijke eisen en te weinig resultaten. Het is zorgelijk gesteld met het huidige inburgeringsbeleid in Nederland. Dat is één van de conclusies die onderzoekers Nikki Scholten, Sennay Ghebreab en Tamar de Waal trekken in hun rapport Civic Integration as a Key Pillar in Societal Resilience for Newcomers.

De onderzoekers brachten in kaart hoe het is gesteld met de integratie van nieuwkomers in Nederland. Hun conclusies zijn niet mals. Volgens het rapport ligt een groot deel van het probleem aan het gebrek aan inzicht wat werkt in het huidige inburgeringsbeleid. “Het is onmogelijke best practices aan te wijzen, omdat er te weinig onderzoek naar is gedaan”, aldus Scholten. “De effectiviteit van verschillende integratiestrategieën is niet structureel en in verschillende contexten in kaart is gebracht. Het onderzoek dat wel bestaat laat zien dat het beleid veel meer afgestemd moet worden op de persoonlijke omstandigheden, kenmerken en ambities van individuele nieuwkomers.”

Het onderzoek van Scholten, Ghebreab en De Waal wordt gefinancierd vanuit het Institute of Societal Resilience en uitgevoerd in samenwerking met Stichting Civic. Civic beoogt als organisatie beleidsmakers in Nederland en Europa te attenderen op succesvol bewezen integratiestrategieën. Scholten doet in het kader hiervan dan ook een serie aanbevelingen. Deze overhandigt zij vrijdag 10 mei aan de Nationale Ombudsman.