NWO volgt aanbevelingen om 'gender bias' tegen te gaan op

Sociaal psychologen Romy van der Lee (VU) en Naomi Ellemers (UU) doen de NWO een serie aanbevelingen ten behoeve van gelijke kansen voor onderzoekers in NWO-procedures. De sociaal psychologen doen de aanbeveling na uitvoerig onderzoek naar het effect van impliciete verwachtingen in onder andere Veni-beoordelingrondes van de NWO.

03-07-2019 | 15:00

De onderzoekers stellen dat expliciete aandacht vanuit NWO voor impliciete gender bias tijdens de beoordelingsprocedure van belang is, omdat dit gelijke beoordelingen en honoreringskansen voor mannen en vrouwen kan faciliteren. De onderzoekers verwachten dat een training effectiever is dan een e-learning. Ze raden NWO aan om een interventie volledig in te bedden in het beleid, en daarbij ook aandacht te besteden aan andere vormen van impliciete bias dan gender bias.

Daarnaast stellen Ellemers en Van der Lee dat in het verleden is gebleken dat onderdelen van de richtlijnen en beoordelingsprocedure bij NWO zich meer richtten op mannelijke dan op vrouwelijke aanvragers, onder andere in taalgebruik. Resultaten van andere onderzoeken maken duidelijk hoe verstrekkend de gevolgen hiervan zijn voor onder andere loopbaankansen, maar ook de toekenning van subsidies. Deze verschillen zijn niet te verklaren door objectieve prestatieverschillen. Het bieden van gelijke kansen op het verwerven van een onderzoekssubsidie is van groot belang, zeker aan het begin van de wetenschappelijke loopbaan.

De serie aanbevelingen lopen vooruit op de publicatie die na de zomer staat gepland. Meer informatie vind je hier.