Wat doet de Amsterdammer in crisissituaties?

Onderzoekers Kees Boersma en Rinske Berg doen in samenwerking met een aantal maatschappelijke stakeholders onderzoek naar hoe de gemeente Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland in tijden van crisis kan inspelen op zogenaamde ‘bottom-up initiatieven, zoals burenhulp tijdens een hittegolf, spontane acties van burgers bij opvang van statushouders, maar ook improvisaties van winkeliers tijdens een stroomstoring. Op deze manier hopen de onderzoekers dat de stad in tijden van crisis de lokale veerkracht beter weet te benutten.

12-07-2019 | 11:18

De manier waarop de onderzoekers dit vraagstuk onderzoeken gebeurt binnen een ‘Crisis Resilience Expertise Lab’. In dit onderzoek staat het concept ‘Living Lab’ centraal. Dit is een nieuwe vorm van bestuur waar er ruimte is voor veranderde verhoudingen tussen burgers, overheid en markt. In het ‘Amsterdam Living Lab’ geven academici, beleidsmakers, private en publieke organisaties invulling aan het onderzoeksproject. Zo is in de laatste sessie van 24 mei besloten dat de Zuidas en de Indische buurt potentiele onderzoekslocaties zijn voor het toetsen van het systeem tijdens een langdurige stroomstoring. In de toekomst zullen er in het kader van het ‘living lab’ ook experimenten plaatsvinden waar burger, lokale communities en/of niet traditionele crisispartners bij de crisisaanpak betrokken worden. Het doel is het combineren van ervaringen uit praktijk en onderzoek om tot optimale crisis governance en communicatie te komen.

Het Crisis Resilience Expertise Lab is een initiatief van het Institute for Societal Resilience.