Besturen zonder ‘wij’

Wat is besturen zonder ‘wij’ in een samenleving zonder ‘wij’? Volgens universitair hoofddocent Bestuurskunde Duco Bannink is deze nieuwe situatie van deze tijd, waarin zowel de samenleving als het bestuur ervan geen duidelijke kern meer hebben, een zorgelijke situatie in Nederland. “Er ontstaat steeds meer een kloof tussen bevolkingsgroepen.”

24-09-2019 | 8:53

De bestuurskunde en de bestuurspraktijk zijn gebouwd op de vooronderstelling dat de samenleving een kern heeft, een ‘wij’, bestaande uit een set waarden over waar we naartoe gaan en een manier van doen die we als vanzelfsprekend aanvaarden. Het bestuur dient daarop aan te sluiten om te voorkomen dat er een kloof tussen samenleving en bestuur ontstaat. Maar wat als die samenleving zelf geen duidelijke kern heeft? Bannink heeft de nieuwe situatie van deze tijd uitvoerig geanalyseerd. Zijn bevindingen heeft hij gebundeld in het boek ‘Besturen zonder wij’. In dit boek doet hij een beroep op bestuurders om beter in te spelen op de bestaande verschillen binnen bevolkingsgroepen. “Bestuurders moeten meer rekening houden en ruimte laten voor tegengestelde belangen. We hebben twee kampen: een kamp dat strijdt voor meer openheid en vrijheid en het andere kamp wil juist meer bescherming en afgrenzing. Deze twee uitgangspunten kunnen moeilijk naast elkaar bestaan. Probeer dit dan ook niet na te jagen in een oplossing in bestuurlijke vraagstukken.”

Duco Bannink (1971) is universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij richt zijn onderzoek met name op samenwerkingsprocessen in het sociale domein, het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg.