Moraal en Macht: Afscheidsrede Leo Huberts

Hoogleraar Bestuurskunde Leo Huberts sprak vrijdag 13 september zijn afscheidsrede ‘Moraal & Macht' uit. Met aandacht voor zowel het thema dat centraal stond in het begin van zijn wetenschappelijke carrière, macht en invloed, als voor de onderwerpen die daarna domineerden: corruptie en de integriteit en kwaliteit van ons bestuur. Hoe zit het anno 2019 in de praktijk en de theorie met betrekking tot 'de moraal van de macht' en 'de macht van de moraal'?

01-10-2019 | 10:51

Voorafgaand aan de rede werden zes workshops georganiseerd over de kwaliteit en integriteit van politici en bestuurders, de overheid(sorganisatie) en de politie, als ook over klokkenluiders, effectief integriteitsbeleid en ethisch leiderschap (met talrijke betrokkenen vanuit onderzoek en de praktijk). Vervolgens werd een internationaal panel georganiseerd over ‘Populism and the Integrity Research Agenda’.

Internationaal panel Populisme en Integriteit
Het video-verslag van het internationale panel ‘Populism and the Integrity Research Agenda’ is via de volgende link terug te zien: international panel.

Afscheidsrede
De video van de afscheidsrede is hier te bekijken: video afscheidsrede Leo Huberts. De rede was gebaseerd op een boekje met daarin de achtergronden: tekst afscheidsrede. De presentatie zelf, met daarin ook de uitkomsten van de vragen aan de zaal kunt u hier vinden: presentatie afscheidsrede.

Liber amicorum
Na zijn rede kreeg Leo Huberts twee ‘vriendenboeken’ aangeboden. Een onder redactie van Gjalt de Graaf, met als titel It is all about integrity, stupid.Studies on, about or inspired by the work of Leo Huberts (The Hague: Eleven International Publishing). Met 25 bijdragen over talrijke aspecten van zijn werk. Zie hier de kern daarvan incl. inhoudsopgave en bijlage.
Daarnaast een boekje met meer persoonlijke verhalen vanuit collega’s, vrienden en familie in Hans van den Heuvel & André van Montfort (red.). In mijn beleving. Persoonlijke verhalen over Leo Huberts. Deventer: Wolters Kluwer.

Media
Enkele dagen voor zijn afscheid verscheen in de Volkskrant een interview met Huberts: ‘De macht moet nú investeren in integriteit. En niet pas na de volgende affaire’.  Zie voor media/reacties na de rede o.a. Binnenlands Bestuur  en Ad Valvas.

Het volledige overzicht van alle media is hier terug te vinden.