“Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheid onder ouderen door COVID-19”

De eenzaamheid onder ouderen is door de uitbraak van COVID-19 toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Theo van Tilburg. Hij pleit dan ook voor meer bewustwording voor deze problematiek. “De gevolgen van langdurig sociaal isolement en welzijn moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden.”

02-04-2020 | 13:10

Zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve meter afstand bewaren en niet op bezoek bij 70-plussers. Met de verspreiding van COVID-19 voerde Nederland een beleid om burgers fysiek op afstand te houden. De maatschappij zoals we die kenden, veranderde in een anderhalve meter maatschappij met alle gevolgen van dien. De eenzaamheid nam toe, vertelt Van Tilburg. “Door het verminderen van de frequentie van sociale contacten, persoonlijke verliezen en de ervaring van algemene bedreigingen in de samenleving, is het welbevinden afgenomen.”

Het onderzoek laat verder zien dat de geestelijke gezondheid stabiel is gebleven ten opzichte van voor de uitbraak van het coronavirus. “De beleidsmaatregelen voor lichamelijke distantie veroorzaakten niet veel sociaal isolement. Maar persoonlijke verliezen, zorgen over de pandemie en afname van het vertrouwen in maatschappelijke instellingen gingen gepaard met een toename van de geestelijke gezondheidsproblemen en vooral van de emotionele eenzaamheid.” 

Voor het onderzoek zijn de gegevens van 1.679 Nederlandse zelfstandig wonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 102 jaar verzameld. Sociale en emotionele eenzaamheid en geestelijke gezondheid werden gemeten in mei 2020, dus twee maanden na de uitvoering van de maatregelen, en eerder in oktober en november 2019. Voor meer informatie raadpleeg de publicatie van de onderzoeksgroep van Van Tilburg.