LIVECAST: Besturen in tijden van crisis

Pakhuis de Zwijger en Vrije Universiteit Amsterdam organiseren livecast ‘Stad in Spagaat’.

31-03-2020 | 13:17

Vrije Universiteit Amsterdam organiseert in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een serie online reflectie sessies waar wetenschappers, bestuurders en professionals met elkaar het gesprek aangaan over besturen in tijden van crisis. “Juist nu is het belangrijk om te kijken naar welke bestuurlijke beslissingen er worden genomen en hoe deze uitpakken in de toekomst”, aldus VU-initiatiefnemers Joris Rijbroek en Jacquelien van Stekelenburg.

“Omdat een fysieke bijeenkomst lastig is in deze tijden bedachten we samen met Pakhuis de Zwijger de ‘digitale reflectiekamer’ waar bestuurders, professionals en experts samenkomen en hun inzichten en dilemma’s publiekelijk kunnen delen”, aldus Van Stekelenburg en Rijbroek. Zo reflecteren bij de eerste livecast over onderwijs de Amsterdamse wethouder Onderwijs, schooldirecteuren, leerkrachten en wetenschappers, op de uitdagingen die de corona epidemie ons stelt. Welke dilemma’s ze tegen komen en wat er geleerd kan worden van elkaars best practices. Volgens directeur Rijbroek van het Institute for Societal Resilience een belangrijke uitwisseling van ervaringen. “De Corona crisis is een ‘gamechanger’ en biedt ons ook een unieke kans om complexe maatschappelijke issues vanuit andere perspectieven te begrijpen en aan te pakken. Met dit initiatief proberen we daaraan bij te dragen.”

Ongelijkheid, armoede, sociale veiligheid en verslechtering van onze zorg. Volgens hoogleraar Sociale Verandering en Conflict Van Stekelenburg stelt de corona epidemie ons voor nieuwe uitdagingen op bestaande maatschappelijke issues. “Door de corona epidemie is er minder aandacht voor deze sociale issues waardoor de voedingsbodem voor sociale instabiliteit groeit. Een zorgelijke ontwikkeling, want juist door het corona virus groeit de ongelijkheid in onze maatschappij en maakt deze scherp zichtbaar. Neem bijvoorbeeld het gegeven dat alle scholen dicht zijn en kinderen thuis online onderwijs moeten volgen. Niet iedereen heeft WIFI of een computer of de ruimte om thuis te studeren. Zo geef je ongelijkheid alleen maar kans om te groeien. De bestaande achterstand is nog groter als de scholen straks weer starten.”

Voor Van Stekelenburg en Rijbroek is het dan ook belangrijk dat we juist in deze tijd de onzichtbare mensen in de maatschappij niet uit het oog moeten verliezen. Van Stekelenburg: “Ik maak me grote zorgen over mensen die in deze crisis van de radar verdwijnen. Mensen die thuis zitten met een depressie en zich nog verder terug trekken, slachtoffers van huiselijk geweld, eenzame ouderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor deze schaduwcrisis.”

Donderdag 2 april vond de kick-off plaats van de vooralsnog vijfdelige serie. Hoogleraar Diversiteit en Onderwijs Maurice Crul en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui gingen in gesprek met onder andere de Amsterdamse wethouder voor onderwijs, Marjolein Moorman en leerkracht Emin Kececi. De andere livecasts over Besturen in Crisis gaan onder meer over (mantel)zorg in de stad, stay@home zonder thuis, en sociaal wonen over sociale en fysieke (on)veiligheid in kwetsbare buurten. Voor het volledige programma en het terugkijken van eerdere livecasts check de website van Pakhuis de Zwijger.Governance for Society
‘Stad in Spagaat’ is één van de initiatieven die Vrije Universiteit Amsterdam ontplooit vanuit het profielthema Governance for Society waarmee VU bouwt aan een weerbare en veerkrachtige maatschappij door te kijken hoe organisaties en samenlevingen georganiseerd en bestuurd worden. In samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de School of Business en Economics geeft de Faculteit der Sociale Wetenschappen invulling aan het Governance for Society programma.