Leerstoel Polarisatie en Veerkracht voor Boutellier

Hans Boutellier bekleedt sinds 1 januari de nieuwe leerstoel Polarisatie en Veerkracht aan de VU. De leerstoel is ingesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

13-01-2020 | 13:10

De leerstoel Polarisatie en Veerkracht wordt gekoppeld aan het Expertiselab Polarisatie van het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht, dat onder leiding staat van prof. Jacqueline van Stekelenburg.

De leerstoel wordt in eerste instantie gevestigd voor een periode van twee jaar. In die periode zal hij worden bekleed door Hans Boutellier: “Polarisatie is een van de grote thema’s van deze tijd. Het is belangrijk om te voorkomen dat culturele tegenstellingen en conflicten niet escaleren tot vijandschap. Dat heeft veel te maken met de kwaliteit van de samenleving.”

Hans Boutellier is vanaf het begin (2015) betrokken bij KIS, en is als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Met de leerstoel wordt de band van KIS met de wetenschappelijke wereld versterkt. Het past bij de ambitie van KIS om het netwerk te vergroten met kennispartners en professionele partijen.