Marjo de Theije benoemd tot hoogleraar Anthropology of Resources

Marjo de Theije is per 1 februari 2020 aangesteld als hoogleraar Anthropology of Resources. De benoeming van het hoogleraarschap is in het kader van de Fenna Diemer Lindeboom leerstoel.

17-02-2020 | 10:10

De leerstoel gaat over de antropologische studie van natuurlijke hulpbronnen. De Theije: “Het gebruik van grondstoffen bereikt sociale en natuurlijke grenzen. We leven in een tijd die in de woorden van de Noorse antropoloog Thomas Hylland Eriksen (2016) gekenmerkt wordt door 'oververhitting’. Er is een acceleratie van de veranderingen in het milieu en de maatschappij, van klimaatverandering en de toenemende schaarste en voorstelbare uitputting van natuurlijke hulpbronnen, evenals conflicten over het gebruik van de beschikbare bronnen. Vragen over duurzaamheid komen voort uit bezorgdheid over de beheersbaarheid van tegenstrijdige belangen en dreigende tekorten aan hulpbronnen op wereldschaal. Om dit allemaal te kunnen duiden hebben we innovatieve analyses en begrip van de aard van grondstoffen en hun sociale en culturele dimensies nodig.”

De Theije wil graag vanuit de antropologie een belangrijk perspectief in het klimaatvraagstuk aandragen. “De antropologische lens onderzoekt de veranderingsprocessen vanuit een holistisch perspectief, waarbij de inzichten en verklaringen van actoren in verschillende domeinen meegenomen worden. Hoe begrijpen mensen de klimaatverandering, landroof, mijnrampen en nieuw beleid dat hun toegang tot de productie, de distributie en de consumptie van natuurlijke hulpbronnen regelt?”

De leerstoel zal bijdragen aan het onderwijs op bachelor en master niveau. De thema's van de 'antropologie van de hulpbronnen' sluiten volgens de Theije goed aan bij de kennisvragen van jongeren. “Onder studenten is er grote belangstelling voor deze vakken, zoals blijkt uit het aantal deelnemers aan de tweedejaars cursus 'Development and Globalization' dat veel deelnemers heeft van andere programma's, ook van andere universiteiten. Er zal meer aandacht in het SCA-onderwijsprogramma komen voor politieke ecologie en de gevolgen van de acceleratie van verandering door ongelimiteerd grondstoffengebruik voor de sociale en culturele organisatie van de samenleving en ongelijkheid.” Ook op het gebied van onderzoek wil Theije zich inzetten om het thema meer op de agenda te zetten. 

De VU wil met het Programma Fenna Diemer-Lindeboom (FDL) leerstoelen vrouwelijk wetenschappelijk talent stimuleren om naar de top door te stromen en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegengaan. Vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten worden door faculteiten voorgedragen voor een FDL-leerstoel en benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Bij goed functioneren wordt de leerstoel omgezet in een vaste hoogleraaraanstelling.