eHealth toepassingen in de praktijk blijven achter

De bereikte resultaten van eHealth toepassingen in de praktijk blijven achter bij de beoogde doelen van de digitale gezondheidszorg.

03-02-2020 | 10:24

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Designing information and communication technology to enable person-centred care in chronic disease management’ van Sabine Wildevuur.

We leven in een tijdperk waarin de gemiddelde levensverwachting stijgt. Deze ontwikkeling gaat echter ook gepaard met een toename van het aantal chronisch zieken. Om aan een grotere zorgbehoefte te kunnen voldoen wordt er ingezet op eHealth toepassingen. Zo wil minister Hugo de Jonge de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar stellen om ouderen en mensen met een chronische aan­doening prettiger langer thuis te ­laten wonen met digitale zorgondersteuning. De vraag is echter of deze aanpak de juiste is. Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in eHealth. Toch blijft het resultaat hiervan achter bij het aantal investeringen. Zo blijkt uit het onderzoek van Wildevuur dat het gebruik van de ICT-toepassingen in de praktijk veel eHealth toepassingen niet aansluiten bij de behoeften van de patiënt, noch van de zorgverlener. “Bij het ontwikkelen van eHealth wordt een persoons gestuurde aanpak (Person-Centred Care (PCC)) vaak niet meegenomen”, aldus Wildevuur. 

Om toepassingen van eHealth in de toekomst meer vruchten te laten afwerpen pleit Wildevuur met haar onderzoek om de partnerschap tussen patiënt en arts – cruciaal bij het ‘managen’ van chronische ziekten - centraal te stellen bij de ontwikkeling van eHealth toepassingen. En op die manier goed aan te sluiten op de behoeftes in de zorgsector. “Het inzetten van een persoons gestuurde benadering – waarbij de behoeften van zowel de patiënt als de zorgverlener(s) worden meegenomen – levert een positieve bijdrage aan het ontwikkelen en ontwerpen van Informatie en Communicatie Technology voor de ondersteuning van chronische ziekten.” Het is dus van belang uit te gaan van een persoons gestuurde benadering van de zorg bij het ontwerp van eHealth toepassingen. Een lichtend voorbeeld hoe een persoons gestuurde ICT-toepassing is ontwikkeld is volgens Wildevuur de kunstmatige alvleesklier van Robin Koops, die afgelopen jaar tot Nederlands icoon van innovatie is uitgeroepen. “Robin Koops is zelf diabetes patiënt, was ontevreden over de bestaande behandelingen van de aandoening, heeft een kunstmatige alvleesklier ontwikkeld om zijn diabetes beter in toom te houden. Het is een belangrijke case studie in het proefschrift, waarvan de resultaten in 2019 zijn gepubliceerd in het vooraanstaande British Medical Journal Open.”

Sabine Wildevuur promoveert 24 januari op het onderwerp 'Designing information and communication technology to enable person-centred care in chronic disease management’.