Anne-Mei The benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige zorg en de Sociale Benadering Dementie

Anne-Mei The is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige zorg en de Sociale Benadering Dementie.

26-10-2020 | 9:15

The zal zich bezighouden met de integrale benadering van dementie, waarin de wisselwerking tussen ziekte en sociale aspecten centraal staat. Binnen de leerstoel zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan dementie en diversiteit. De benoeming is mogelijk gemaakt door de landelijke verpleeghuisketen Dagelijks Leven, die veel belang hecht aan de Sociale Benadering Dementie en wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Anne-Mei The is blij met de benoeming. Ze verwacht binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen een inspirerende multidisciplinaire inbedding te vinden voor haar onderzoek. Ook de aandacht die er is voor de combinatie wetenschap en praktijk spreekt haar zeer aan. The ziet het als een eer te mogen samenwerken met de vele collega’s, experts van naam en faam. Ze noemt daarbij in het bijzonder prof. dr. Halleh Ghorashi op het gebied van diversiteit en narratieven.      

The is cultureel antropoloog, jurist en promoveerde in de medische wetenschappen. Sinds 2012 is ze bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie. Ze is de oprichter en eigenaar van Tao of Care, een bureau dat zich inzet om mensen met dementie en naasten in hun leefwereld te ondersteunen. Tao of Care werkt samen met PwC aan de ontwikkeling van nieuwe sociale dementiestandaarden in social trials, waarin de Sociale Benadering Dementie en doelmatigheid worden gecombineerd.

In de periode tussen 1995 en 2005 was The reeds werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze was achtereenvolgens verbonden aan het EMGO (prof. dr. Gerrit van der Wal) en de vakgroep Contemporaine Geschiedenis (prof. dr. James Kennedy). In deze periode schreef ze haar proefschrift over de hoop van longkankerpatiënten, de bestseller ‘In de wachtkamer van de dood’ over het dagelijks leven in het verpleeghuis en ‘Verlossers naast God’ over de geschiedenis van euthanasie in Nederland.

The is bekend door haar onderzoek en boeken waarin ze verborgen werelden achter complexe en aangrijpende onderwerpen als euthanasie, het naderende levenseinde, palliatieve zorg en leven met dementie bloot legt en vervolgens de resultaten omzet in praktijkoplossingen.

De benoeming is voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2025, met een aanstellingsomvang van 0,2 fte.