Twee teams van FSW-wetenschappers ‘Gewaardeerd’ voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! heeft twee groepen van FSW-wetenschappers die zich structureel inzetten voor wetenschapscommunicatie beloond met € 10.000. De teams van hoogleraar Antropologie Marjo de Theije en hoogleraar Mediapsychologie Elly Konijn zijn gehonoreerd voor hun onderzoek.

29-04-2021 | 15:44

Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet. Elk team ontvangt € 10.000.


Het team van hoogleraar Antropologie Marjo de Theije faciliteert en maakt onderzoek naar sociale en ecologische crises toegankelijk, om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke discussies over mondiaal burgerschap.

Het team van hoogleraar Mediapsychologie Elly Konijn houdt zich in het onderzoek ‘Social Robots Serving Society’ bezig met het ontwikkelen van sociale robots die een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren, met name voor oudere mensen.


Over het fonds 
Gewaardeerd! is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatieprojecten, uitgevoerd door een groep wetenschappers. Er zijn 96 aanvragen ingediend, afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten van Nederland. Daarvan zijn er 91 gehonoreerd. 

Het fonds is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de KNAW.