Leerstoel Donor Behaviour voor Eva-Maria Merz

Per 15 mei 2021 is Eva-Maria Merz benoemd tot hoogleraar Donor Behaviour aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

17-05-2021 | 15:08

Eva-Maria leidt de DONORS-groep, onderdeel van het Centrum voor Filantropische Studies (afdeling Sociologie) aan de VU. De leerstoel wordt gesponsord door Sanquin. 

René Bekkers, directeur van het Centrum voor Filantropische Studies heet de leerstoel van harte welkom. "Dit is een belangrijke nieuwe onderzoekslijn binnen het Centrum voor Filantropische Studies. Het aantal medische toepassingen van gedoneerde lichaamsmaterialen neemt toe. Ze zijn steeds belangrijker voor de kwaliteit van leven, maar roepen tegelijkertijd maatschappelijke en ethische vragen op. Daarmee is het ook belangrijk dat we uit onderzoek weten wat donors motiveert en hoe zij denken over het doneren van hun lichaamsmateriaal."

In haar onderzoek bestudeert Eva-Maria de invloed van persoonlijke en sociale netwerkkenmerken op de motivatie en het gedrag van (bloed)donors in verschillende contexten. Over de leerstoel zegt Eva-Maria: "Deze leerstoel biedt mij en mijn onderzoeksgroep de mogelijkheid om nieuwe horizonnen te verkennen in donoronderzoek. Mijn passie voor het onderwerp hangt samen met een sterke drang om (de achtergronden van) prosociaal gedrag te begrijpen en een fascinatie voor gezondheids- en medische vraagstukken."

Volgens Eva-Maria vormen (bloed)donors een unieke populatie die meer inzicht kan geven in de motivaties voor prosociaal gedrag. Eva-Maria: "Prosociaal gedrag is complex. Donors zijn bij uitstek een groep die hier inzicht in kan geven. Er zijn namelijk al veel vragenlijstgegevens bekend over bloed- of geld- en tijddonors, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats, waarden en motivaties. Maar hun prosociale gedrag is ook geregistreerd: het is bekend of en wanneer ze (bloed) hebben gedoneerd. De vragenlijst- en registergegevens zijn een prachtige bron van informatie om de persoon achter de donor te leren kennen. Uiteindelijk hopen we internationaal en multidisciplinair onderzoek op te zetten dat, rekening houdend met meerdere invloedsfactoren, prosociaal gedrag helpt te begrijpen en te voorspellen. Dit zal bijvoorbeeld helpen om bloeddonors te werven. Maar misschien ook om de samenleving wat vriendelijker te maken.’’

Eva-Maria Merz