Claudia Nagel benoemd tot hoogleraar ‘Public Private Partnership in the Financial sector’

Organisatiewetenschapper Claudia Nagel is door het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen per 1 november 2020 benoemd tot hoogleraar ‘Public Private Partnership in the Financial sector’.

04-01-2021 | 15:16

Nagel is leidend expert in strategie -en veranderingsprocessen. Sinds maart 2016 is zij aangesteld als Visiting Professor binnen Hull University Business School in het Verenigd Koninkrijk. Naast haar academische aanstellingen runt Nagel haar eigen adviesbureau, Nagel & Company Management Consulting. Afdelingshoofd Issy Drori: ‘de unieke combinatie van hoogwaardig wetenschappelijke expertise met een uitgebreide praktische ervaring in de financiele sector maken Claudia Nagel tot een unieke persoonlijkheid. Met haar komst zal kennisontwikkeling naar Publiek-private samenwerking een belangrijke impuls krijgen, zowel voor de wetenschap als voor besluitvormers en leiders uit de bestuurspraktijk.’

Crimineel geld

De leerstoel is de kern van een nieuw onderzoeksprogramma genaamd ‘Public Private Partnership in the Financial sector’ dat zich richt op de publieke en private relaties in de financiële sector. In het bijzonder zal het onderzoeksprogramma zich focussen op het vraagstuk van publieke-private samenwerking rond crimineel geld, financiële middelen die worden ingezet voor terreurdoeleinden en witwaspraktijken. 

Bijzondere samenwerking

Het onderzoeksprogramma is een initiatief van de afdeling Organisatiewetenschappen en wordt geleid door hoogleraren Marcel Veenswijk en Issy Drori. “We gaan onderzoeken hoe publieke en private partijen samenwerken in dit vraagstuk. Niet alleen banken hebben hier een rol in, maar ook politie en het ministerie van Justitie. Dat is een ingewikkeld vraagstuk, omdat partijen in de praktijk ook elkaars tegenspeler kunnen zijn. Denk aan het onderzoek dat nu loopt vanuit de FIOD naar ABN Amro en het eerder omtrent witwaspraktijken in opspraak geraakte ING. We zien het als een veelbelovend gegeven dat deze partijen, ondanks hun tegengestelde belangen, in dit onderzoek samen optrekken en samen aan tafel zitten om te zoeken naar verbindende factoren voor een betere samenwerking”, aldus Veenswijk. 

De benoeming van Nagel is voor de periode van vijf jaar, vond plaats op grond van open werving procedure en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Financiën (FIOD), het Ministerie van Justitie en Veiligheid en ABN AMRO. Ook zijn er twee volledig gefinancierde PhD projecten gekoppeld aan het programma. 

Dr. Claudia Nagel: ‘ik ben trots en vereerd om als hoogleraar verbonden te mogen zijn aan deze befaamde universiteit en dit unieke programma. Ik kijk uit naar de samenwerking met de collega’s en onze partners en zie het als grote uitdaging om gezamenlijk onze kennis te versterken op dit maatschappelijk zeer belangrijke en uitermate relevante onderwerp’.