De informatiemaatschappij


Het delen van informatie is niet meer weg te denken uit de samenleving en de grote rol die internet daarbij speelt. Antropologen, communicatiewetenschappers en sociologen aan de VU onderzoeken daarom onder andere online gedrag bij gaming, blogging en Twitter, de ontwikkeling van virtuele hulpverlening en de rol van internet bij emigratie.

Moslimjongeren vinden identiteit op internet


De groeiende negatieve beeldvorming van de islam in Nederland heeft het paradoxale effect dat Marokkaans-Nederlandse jongeren zich steeds sterker aangetrokken voelen tot de islam. Internet speelt bij die zoektocht naar identiteit een belangrijke rol, aldus de cultureel antropoloog Lenie Brouwer. Zij onderzoekt de rol die internet speelt in de identiteitsvorming van Nederlandse jongeren met een Marokkaanse achtergrond.

Marokkaanse websites als Maroc.nl en Amazigh.nl richten zich op die jongeren, de laatste specifiek op Berbers. Ze hebben verschillende forums, waarop de islam een belangrijk thema is. Met vragen over wel of niet een hoofddoek, halal eten en fundamentalisten. De websites bieden jongeren niet alleen een platform, maar ook de mogelijkheid om een mening te vormen over actuele zaken.

De bemoeienis van bedrijven met online produktbeoordelingen


De hoogleraar communicatiewetenschap Peter Kerkhof onderzoekt online interacties tussen bedrijven en hun klanten, ook wel webcare genoemd. Klanten maken tegenwoordig vaak gebruik van klantenbeoordelingen op internet om meer te weten te komen over een produkt dat ze willen kopen en te beslissen welke ze zullen kiezen.

Die beoordelingen hebben veel invloed op de verkoopcijfers en er komen dan ook steeds meer voorbeelden van bedrijven die zelf positieve beoordelingen gaan plaatsen of direct reageren op negatieve beoordelingen. Wat vindt het online publiek van die interventies en hoe beïnvloeden die wat ze van het bedrijf, het produkt en de online produktbeoordeling vinden?

  • Persoonlijke pagina Peter Kerkhof
  • Onderzoeksprogramma Communicatiewetenschap: Communication Choices, Content and Consequences: new media, new methods  

Online mobilisatie en de evolutie van protest


Deelnemers mobiliseren voor een demonstratie gebeurt niet alleen meer via de krant en televisie, maar tegenwoordig ook via virtuele netwerken als MSN, Facebook en YouTube. Sociologen aan de VU onderzoeken het proces van (online) protestmobilisatie. Wie gaan de straat op? En waarom doen ze mee of niet?

In een eerste studie vergeleken ze twee protesten in 2007 in Nederland waarin scholieren demonstreerden tegen een verhoging van de lesurennorm voor scholen. Voor het eerste protest werden deelnemers gemobiliseerd via MSN en Hyves, terwijl de tweede demonstratie meer de traditionele kanalen volgde. Het onderzoek laat zien dat op de protesten verschillende demonstranten afkwamen. De scholieren die aan de eerste, spontane acties meededen, waren lager opgeleid, cynischer over de politiek en dachten minder vaak dat hun actie zin zou hebben.

Behalve mobilisatie onderzoeken de sociologen ook hoe vraag en aanbod van protest zich ontwikkelen. Daarvoor kijken ze naar VINEX-wijken, omdat formele en informele netwerken daar van de grond af opgebouwd worden. De nieuwe wijken vormen daardoor een unieke proeftuin om de evolutie van protest te onderzoeken.