Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Een op de tien jongeren groeit op met een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broer of zus; zij worden ook wel jonge mantelzorgers genoemd. Velen van hen volgen een opleiding. Over de effecten van het geven van mantelzorg op hun studie is weinig bekend. Het is goed denkbaar dat deze jongeren ontlast moeten worden om hun opleiding optimaal en tijdig af te kunnen ronden, maar ook dat een zorgsituatie thuis bijdraagt aan de ontwikkeling van hun verantwoordelijkheidsgevoel.

In het Expertiselab Jonge mantelzorgers werken we samen met mantelzorgende studenten ideeën uit voor interventies die hen kunnen ondersteunen en hun veerkracht kunnen vergroten. Zij zijn immers degenen die zélf gebruik gaan maken van  de voorzieningen (organisatorisch, maatschappelijk, materieel/digitaal) die hen in de combinatie van mantelzorg en studie gaat ondersteunen.  Op deze manier proberen we ongelijkheid in onderwijsloopbanen te voorkomen en vorm te geven aan een inclusieve en zinvolle samenleving.

Samen kennis verzamelen
Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Hogeschool van Amsterdam, Vilans en de studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met organisaties uit de zorg en onderwijs. Zo maken we nieuwe verbindingen tussen zorg en onderwijs, krijgen we zicht op grootstedelijke studentenproblematiek en achterhalen we wat een zorgsituatie thuis in negatieve en positieve zin voor de onderwijsloopbaan betekent. Mede dankzij de brede samenstelling van partners worden vervolgens de opbrengsten van dit project gedeeld met lokale én landelijke partijen.

JOIN
Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Studerende mantelzorgers
Er is weinig bekend over de jongeren die mantelzorg combineren met het volgen van een studie, wie zij zijn en welke gevolgen de combinatie van studie en mantelzorg kan hebben.
Het factsheet “Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten” dat vandaag verschijnt besteed aandacht aan deze groep jongeren en geeft inzicht in de mogelijke gevolgen op het gebied van gezondheid en studie.

Voor meer informatie over het factsheet of over het project kunt u contact opnemen met Ingrid van Tienen of met Alice de Boer.

Contact
Wil je meer weten over het project of op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg dan ook het Expertiselab Jonge mantelzorgers op Linkedin of neem contact op met Prof. Dr.ir.Alice de Boer.