Veerkrachtig bestuur in woelige tijden

Onderzoekers van de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht stellen de vraag: Hoe kan het lokale bestuur samen met coalities van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers tegenwicht bieden aan (criminele) processen die de democratische rechtsstaat ondermijnen?

Georganiseerde criminaliteit, maar ook antidemocratische sentimenten, gedragingen en processen die niet direct strafbaar zijn (of waarvan de strafbaarheid niet direct te bewijzen valt) ondermijnen het gezag van de overheid. Dit zet de rechtsstaat onder druk. Het openbaar bestuur, gemeentes in het bijzonder, worstelt hiermee. Het is voor hen een hele uitdaging om problematische situaties samen met politie en justitie aan te pakken. Gemeenten vallen vaak terug op vrijblijvende en losse projecten die groepen met elkaar moeten verbinden. Er is daarom behoefte aan een duurzaam handelingsperspectief dat coalitievorming tussen gemeenten, maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers stimuleert en zo ondermijnende processen tegen moet gaan. Het onderzoek behelst:
  1. Een oriënterende scan van ondermijnende incidenten binnen gemeenten .
  2. Monitoring van trajecten binnen gemeenten ten behoeve van de vorming of versterking van coalities die op lokaal niveau ondermijning moeten tegengaan.
  3. Een handelingsperspectief  voor gemeenten en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met vernieuwende aanpakken van ondermijnende processen.
  4. Ondersteuning van gemeenten bij het implementeren en uitvoeren van handelingsperspectieven.