Leergemeenschap Slotervaart

Elk kind moet de kans krijgen zijn ambities te ontdekken, zijn talenten te ontwikkelen en zijn dromen waar te maken. Maar bij veel stedelijke jongeren botst het machogedrag en de straattaal van de straatcultuur met de schoolcultuur, waar zelfreflectie, zelfexpressie en zelfontplooiing steeds belangrijker zijn geworden. Veel scholen zijn onvoldoende in staat om bepaalde competenties, gedragsvormen en houdingen over te dragen aan de nieuwe generatie stedelijke jongeren. Hierdoor dreigen ze de boot te missen om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers, zowel in economisch als in sociaal opzicht.

De Leergemeenschap Slotervaart richt zich op het versterken van een gezonde en inclusieve schoolcultuur op de verschillende scholen. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen op de schoolladder. Naar verwachting verbetert daarmee niet alleen hun motivatie, maar ook het leerrendement, hun 'thuisgevoel' op school en hun maatschappelijke vorming. Dit betekent dat de sociale liftfunctie van het onderwijs versterkt wordt.

VU-wetenschappers van de faculteit werken binnen de Leergemeenschap Slotervaart samen met het MBO-college West (ROC van Amsterdam), het Mundus college (Espritscholen), een havo/vwo locatie en de basisschool El Kadisia (El Emel) in Slotervaart. Deze scholen vormen samen doorlopende leerlijn (po, vo en mbo/ho). Eventuele interventies zijn zo beter te onderzoeken en zijn mogelijk effectiever.

De focus ligt op observatie van de groepsdynamiek in de klas, analyse van de effectieve patronen in het pedagogisch-didactisch handelen van docenten en directe terugkoppeling van deze inzichten. Zo worden wetenschappelijke analyses direct verbonden met de praktijk. De Leergemeenschap vormt daarmee een instrument om antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen rond onderwijssegregatie, polarisatie, diversiteit en gelijke kansen in een grootstedelijke context.

  • Welke ingrediënten en mechanismen in de leefwereld van leerlingen stellen hen in staat de schoolladder succesvol te beklimmen?
  • Welke ingrediënten en mechanismen stellen scholen in staat leerlingen de schoolladder succesvol te laten beklimmen?
  • Welke betekenis hebben de antwoorden op de eerste twee onderzoeksvragen voor de wijze waarop maatschappelijke veerkracht bestuursmatig invulling kan krijgen, bijvoorbeeld voor schoolleiders?

Het Institute for Societal Resilience, het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoekslijn binnen de leergemeenschap. Socioloog dr. Iliass El Hadioui fungeert hierin als projectleider. Daarnaast zijn ook prof. Maurice Crul en dr. Marieke Slootman bij het onderzoek betrokken.