Refugee Academy

De komst van nieuwe stromen vluchtelingen in de afgelopen jaren raakt veel mensen in Nederland. Diverse gemeenten, organisaties en buurtinitiatieven experimenteren met innovatieve aanpakken voor de inclusie en maatschappelijke participatie van statushouders. Verbinding van de opgedane kennis van wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke partners en vluchtelingen zelf is van groot belang.

De Refugee Academy biedt een kader waarbinnen we bestaande academische, professionele en lokale kennis aan elkaar verbinden om onderzoek en praktijk rondom vluchtelingenproblematiek dichter bij elkaar te brengen. Samen formuleren we werkbare condities die inclusie in de praktijk mogelijk maakt. Deze condities zijn nodig om vluchtelingen op een volwaardige manier te laten integreren in Nederland, maar ook te begrijpen wat er nodig is om negatieve gevoelens jegens vluchtelingen niet te laten escaleren, zodat onorthodoxe verbindingen tot stand kunnen komen.

Het onderzoek van de Refugee Academy is gericht op het vergroten van het lerend vermogen en het reflectief vermogen van partijen die zich bezighouden met het vluchtelingenvraagstuk vanuit beleid, instellingen, bedrijfsleven, NGO’s, civil society of onderzoek te vergroten.

Onze thema’s zijn:

Community Initiatieven en duurzame verbinding
Hoe kunnen burgerinitiatieven voor vluchtelingen de juiste balans creëren tussen ruimte geven en een pad optekenen (sturen) zodat vluchtelingen hun levensverhaal voort kunnen zetten in Nederland?

Volwaardige participatie van nieuwkomers
De rol van werkgevers versterken: Wat zijn werkzame strategieën om het bedrijfsleven te betrekken bij de uitdaging om vluchtelingen een arbeidstoekomst te bieden in Nederland? Hoe kunnen gemeenten en organisaties die werken aan een betere arbeidsinstroom, werkgevers beter betrekken en ondersteunen? Wat zijn belemmeringen die werkgevers ervaren?

Ondernemerschap bij nieuwkomers
Wat zijn experimentele routes en condities die ruimte kunnen bieden aan ondernemende nieuwkomers om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontvangende samenleving?

Crisis governance or governance crisis?
A sustainable model for long term refugee reception and integration? We might agree or disagree with the term crisis, but this frame helps to consider future changes in the refugee influx and also everyday practical challenges that different organizations face. What are multi-stakeholders (state agencies, NGOs & new organizations) learning (or what have they learnt) about the refugee reception during the crisis? Where are they going from this point onwards?

De Refugee Academy is een initiatief van professor Halleh Ghorashi, themaleider Veerkracht, diversiteit en inclusie bij het Institute for Societal Resilience. Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. Elena Ponzoni. Voor de nieuwste ontwikkelingen volg de Refugee Academy op LinkedIn.