Graduate School of Social Sciences

De VU Graduate School of Social Sciences (VU-GSSS), opgericht in 2010, maakt deel uit van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het is de ambitie van de faculteit om een hoge kwaliteit van onderzoek te waarborgen. Met uiteenlopende activiteiten op het gebied van onderwijs, kwaliteitscontrole en het versterken van de research community, ondersteunt de VU-GSSS alle promovendi in hun academische ontwikkeling.

Zie voor meer informatie de Engelstalige website