Onderzoek

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het onderzoeksinstituut Institute for Societal Resilience (ISR). Het onderzoeksprogramma van de faculteit richt zich niet alleen op de belangrijke uitdagingen waar onze samenleving mee geconfronteerd wordt, maar ook op de antwoorden die daarop gegeven kunnen worden vanuit maatschappelijke en publieke organisaties.

Onze wetenschappers doen onderzoek binnen de bestaande disciplinaire onderzoeksgroepen en vier discipline-overstijgende Thema's: governance, diversity, interconnectedness en welfare & care. Wetenschappers van FSW zoeken daarnaast de samenwerking over disciplines heen en nemen daartoe ook deel aan interdisciplinaire onderzoeksprojecten die gericht zijn op maatschappelijk urgente vraagstukken in aansluiting op de onderzoeksdossiers en expertise binnen de faculteit.

Onderzoekers binnen FSW worden op diverse gebieden ondersteund door het onderzoeksbureau. Specifiek voor promovendi biedt de VU-Graduate School of Social Sciences (VU-GSSS) via uiteenlopende activiteiten ondersteuning in de academische ontwikkeling.