Institute for Societal Resilience

Toenemende sociale ongelijkheid, spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen, polarisatie, radicalisering, nieuwe vormen van (cyber)criminaliteit, de hervormingen in de zorg, de vluchtelingencrisis: maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde van de dag. Deze zijn dermate complex dat samenwerking en het bijeenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en inzichten uit verschillende disciplines binnen de praktijk en de wetenschap noodzakelijk is.

Maatschappelijke samenwerking

Alleen door verschillende perspectieven en specialisaties te bundelen, kunnen we tot nieuwe wetenschappelijke inzichten komen en op zoek gaan naar rijke antwoorden die de complexe realiteit waardig zijn. Het Institute for Societal Resilience (ISR), het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, streeft daarom naar een nauwe samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Multidisciplinair onderzoek

Naast de samenwerking met verschillende maatschappelijke partners verenigt het ISR wetenschappers vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines. Deze multidisciplinaire aanpak is vereist om de maatschappelijke uitdagingen in al haar complexiteit te kunnen beschrijven, duiden en analyseren, en om tot inhoudelijke verdieping te kunnen komen. De werkwijze van het ISR komt bijvoorbeeld mooi naar voren in de verschillende projecten rondom de vluchtelingenproblematiek.

Wat is "resilience"?

Binnen de onderzoeksprojecten van het ISR staat het concept "societal resilience" - maatschappelijke veerkracht - centraal. Deze focus komt voort uit de vraag: zijn samenlevingen veerkrachtig (resilient) genoeg om met de vele complexe maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst om te gaan? Societal resilience verwijst naar de reacties en strategieën op het niveau van individuen, groepen, organisaties en samenlevingen, die effectief en innovatief zijn en bijdragen tot oplossingen die de samenleving meer weerbaar maken voor huidige en toekomstige uitdagingen.