Organisatie en werkwijze

Het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit Amsterdam is een in 2015 opgericht facultair sociaal-wetenschappelijk onderzoeksinstituut waarbinnen thematisch, over de grenzen van sociaal-wetenschappelijke disciplines heen, autonome wetenschappers samenwerken aan vraagstukken omtrent ‘resilience’ of veerkracht. Om de wetenschappelijke multidisciplinariteit te stimuleren die noodzakelijk is om tot nieuwe maatschappelijk relevante inzichten te komen, is het onderzoek van het ISR georganiseerd rondom vier inhoudelijke thema’s, elk geleid door één themaleider: 

Binnen deze hoofdthema’s werken diverse onderzoekers en onderzoeksgroepen vanuit de verschillende disciplines binnen de sociale wetenschappen met elkaar samen. Bovendien kijken wetenschappers vanuit de verschillende thema’s gezamenlijk naar overkoepelende, complexe maatschappelijke problemen die een multidisciplinaire aanpak vereisen, zoals de vluchtelingenproblematiek.

Managementteam

Het managementteam, bestaande uit Joris Rijbroek (directeur van het ISR), Steef Löwik (hoofd van het onderzoekbureau) en de bovengenoemde themaleiders, geeft sturing aan het ISR. De onderzoeksactiviteiten en andere initiatieven van het onderzoeksinstituut worden ondersteund, ontwikkeld en gecoördineerd door het onderzoeksbureau van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

ISR Managementteam
Halleh Ghorashi (themaleider), Joris Rijbroek (directeur), Marjolein Broese van Groenou (themaleider), Tilo Hartmann (themaleider), Jeannetta van Baarssen (secretaris), Willem Trommel (themaleider)