Veerkracht door Diversiteit en Inclusie

Halleh GhorashiHalleh Ghorashi, themaleider Veerkracht, diversiteit en inclusie

In een tijd van toenemende (polariserende) diversiteit en ongelijkheid, welke factoren faciliteren veerkracht en welke juist niet? Hoe kunnen organisaties en de maatschappij bijdragen aan inclusie?

Het Onderzoek

De recente discussies rondom vluchtelingen en Europa leggen simultane processen bloot van enerzijds toenemende betrokkenheid van burgers met vluchtelingen, en anderzijds een opstelling om vluchtelingen vooral buiten de Europese grenzen te houden. Het begrip veerkracht kan zowel duiden op het vermogen om het bestaande in stand te houden als op het vermogen om te veranderen.

Op het kruispunt van sociale continuïteit en verandering ontstaan diverse belangen, ideeën en toekomstbeelden die met elkaar concurreren of zelfs conflicteren. In deze context biedt veerkracht perspectief om na te denken over alternatieven voor de toenemende polarisatie en ongelijkheid in de wereld.

Binnen het thema Veerkracht, diversiteit en inclusie bestuderen we deze gelaagde processen en doen we onderzoek naar de condities op diverse niveaus (micro, meso en macro) die kunnen bijdragen aan een duurzaam alternatief voor de groeiende maatschappelijke spanningen en onzekerheden.

Relevante onderzoeksvragen

  • Wat faciliteert de capaciteit van individuen om veerkrachtige burgers te zijn? Wat zijn de levensstrategieën om veerkrachtiger te handelen in een omgeving van groeiende ongelijkheid en polarisatie? Wat zijn de maatschappelijke condities in termen van instituties en organisaties die de individuele veerkracht bevorderen of juist belemmeren?
  • Het gaat hier om duurzaamheid van nieuwe collectieve beelden en structuren van samenwerking met oog voor de huidige (super)diversiteit van cultuur, religie, geslacht, leeftijd en klasse
  • Wat is de rol van het maatschappelijk discours (publieke ruimte, beleid) in het stimuleren van een inclusieve samenleving die veerkrachtig genoeg om kan gaan met toenemende spanningen als gevolg van groeiende diversiteit?


Contact