Veerkrachtig bestuur

Willem Trommel ISRWillem Trommel, Themaleider Veerkrachtig bestuur

Welke factoren zijn lokaal tot internationaal van invloed op maatschappelijke en bestuurlijke veerkracht? In welke mate zijn bestuurlijke systemen zelf van invloed op maatschappelijke veerkracht? Laat maatschappelijke veerkracht zich effectief besturen?

Het onderzoek

Veerkracht is een belangrijk begrip in turbulente tijden van sociale veranderingen, denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingencrisis of de aanslagen in Brussel en Parijs. In hoeverre zijn onze overheidsinstanties in staat adequaat te reageren op dergelijke verstoringen van het sociale systeem? En, in hoeverre en onder welke omstandigheden kan een maatschappij terugveren, zich aanpassen aan de nieuwe situatie of zich beter toerusten om volgende veranderingen te doorstaan?

Binnen het thema ‘Veerkrachtig Bestuur’ onderzoeken wij of maatschappelijke veerkracht zich effectief laat besturen. We onderzoeken op lokaal, nationaal en internationaal niveau welke factoren van invloed zijn op maatschappelijke en bestuurlijke veerkracht en in welke mate bestuurlijke systemen zelf van invloed zijn op maatschappelijke veerkracht. In hoeverre is 'veerkrachtig bestuur' nodig en wat betekent dat dan? Daarnaast richten onze conceptuele verkenningen zich enerzijds op het twijfelachtige karakter van maatschappelijke veerkracht en anderzijds op het veelbelovende karakter van een veerkrachtig bestuur. Dit gezien de wenselijkheid van een veerkrachtig sociaal systeem zonder meer dubbelzinnig is, denk bijvoorbeeld aan de Apartheid in Zuid-Afrika.

Relevante onderzoeksvragen

  • Wat betekent burgerschap onder condities van veerkrachtig bestuur en hoe kan veerkrachtig burgerschap worden bevorderd?
  • Veerkrachtig bestuur verwijst naar specifieke betrokkenheid van 'gemeenschappen' in de besturing van de samenleving. Over welke gemeenschappen hebben we het dan? Hoe die betrokkenheid vorm te geven? Welke werkwijzen, competenties en waarden zijn daarbij van belang?
  • Hoe komen we tot een vorm van governance die de veerkracht van samenlevingen met name in tijden van transitie kan versterken? Hoe zorgen we daarbij voor een bestuurlijk vermogen dat zelf veerkrachtig genoeg is om de stormen van verandering te doorstaan? Welke waarden en institutionele arrangementen zijn hierbij cruciaal?


Projecten en publicaties

Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht

  1. Rapport 'De praktijk en werkbeleving van brandweervrijwilligers in Nederland'
  2. Rapport 'Functionele onveiligheidsgevoel in het ov'

Expertiselab Resilient Identities
Project bureau Zend-Uit

Contact