Veerkracht door communicatie, organisatie en interconnectedness

Tilo HartmannTilo Hartmann, themaleider Veerkracht door communicatie, organisatie en interconnectedness

Nieuwemediatechnologieën veranderen de wereld: onze maatschappij wordt in toenemende mate een netwerkmaatschappij en onze afhankelijkheid van media groeit. Heeft dit proces een positieve of schadelijke invloed op onze veerkracht? En hoe kunnen wij nieuwemediatechnologieën inzetten om veerkracht te vergroten?

Het Onderzoek

Interconnectedness, ofwel interactie tussen personen, groepen en organisaties, draagt effectief bij aan societal resilience. "Resilient interconnectedness" geeft mensen de mogelijkheid om effectiever om te gaan met (soms abrupte) sociale veranderingen. De maatschappij ontwikkelt zich meer en meer naar een netwerkmaatschappij, en nieuwe technologieën en nieuwe media hebben grote veranderingen teweeg gebracht in communicatie- en organisatieprocessen.

Binnen het thema interconnectedness richten wij ons op de invloed die nieuwemediatechnologieën zoals internet en social media hebben op interconnectedness. Hebben de maatschappij en individuen baat bij deze nieuwemediatechnologieën of zijn deze juist schadelijk? En kunnen de nieuwemediatechnologieën worden ingezet om gewenste maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het creëren van een beter begrip van de wereld of een meer onderling vertrouwen?

Relevante onderzoeksvragen

  • Welke invloed hebben internet en toekomstige technologieën op het individu, organisaties en de maatschappij? Hoe verandert communicatie en de manier waarop wij relaties vormen?
  • Wat betekent het voor de veerkracht van de maatschappij als wij in toenemende mate teruggrijpen op online netwerken en virtuele media?
  • Hoe veranderen bestaande organisaties en organisatieprocessen als gevolg van nieuwemediatechnologieën en nieuwe vormen van interconnectedness?