Wetenschappelijke integriteit

Het onderwerp wetenschappelijke integriteit staat hoog op de agenda’s van Nederlandse universiteiten. Binnen de Vrije Universiteit en het VU Medisch centrum rust op alle werknemers een eigen verantwoordelijkheid voor het beschermen van de wetenschappelijke integriteit bij wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

VU en VUmc onderschrijven de Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die per 1 oktober 2018 van kracht is geworden.

Zie voor meer informatie de volgende pagina’s (VU website):

Relevante pagina’s op de facultaire (FSW) website: