Bachelor

De Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt onderstaande bacheloropleidingen aan. Een internationale bachelor wordt geheel in het Engels gegeven.

Bachelor B&OBestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)
Bouw mee aan gezonde organisaties. Werk aan meer helderheid, grotere doelmatigheid, betere communicatie.
Bachelor CWCommunicatiewetenschap (CW)
Media, doelgroepen, boodschappen – ontdek communicatieprocessen, analyseer hoe ze werken.
Bachelor CAOCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CAO)
Bekijk de wereld met andere ogen! Verdiep je in gewoontes, opvattingen, betekenisgeving en geloofsuitingen.
Bachelor PolPoliticologie (POL)
Kritisch kijken naar macht en besluitvorming in de wereld om je heen. Beoordelen, analyseren, doorgronden. Leer complexe processen doorzien.
Bachelor SocSociologie (SOC)
Kijk met een kritische blik naar mens en maatschappij en werk zelfstandig aan het oplossen van actuele sociale vraagstukken.
PPE
Philosophy, Politics and Economics (PPE) | Internationale bachelor
Heb jij een brede maatschappelijke interesse? Ben jij geïnteresseerd in economische en politieke besluitvorming en wil je daar zelf ook een bijdrage aan leveren? Dan is PPE een studie voor jou!