Bachelor

De Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt zes bacheloropleidingen aan:

Bachelor B&OBestuurs- en organisatiewetenschap
Bouw mee aan gezonde organisaties. Werk aan meer helderheid, grotere doelmatigheid, betere communicatie.
Bachelor CWCommunicatiewetenschap
Media, doelgroepen, boodschappen – ontdek communicatieprocessen, analyseer hoe ze werken.
Bachelor CAOCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Bekijk de wereld met andere ogen! Verdiep je in gewoontes, opvattingen, betekenisgeving en geloofsuitingen.
Bachelor PolPoliticologie
Kritisch kijken naar macht en besluitvorming in de wereld om je heen. Beoordelen, analyseren, doorgronden. Leer complexe processen doorzien.
Bachelor SocSociologie
Kijk met een kritische blik naar mens en maatschappij en werk zelfstandig aan het oplossen van actuele sociale vraagstukken.
PPE
Philosophy, Politics and Economics
Heb jij een brede maatschappelijke interesse? Ben jij geïnteresseerd in economische en politieke besluitvorming en wil je daar zelf ook een bijdrage aan leveren? Dan is PPE een studie voor jou!