Onderwijs- en examenregeling (OER) FSW

Sinds de invoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1993 moeten de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding in een onderwijs- en examenregeling (OER) worden vastgelegd.

De OER is onderverdeeld in twee delen (deel A en deel B) die tezamen de OER vormen. In deel A, dat kan worden beschouwd als het facultaire gedeelte, zijn bepalingen opgenomen die voor verschillende opleidingen kunnen gelden. In het B-gedeelte zijn de opleidingsspecifieke bepalingen opgenomen.

Bacheloropleidingen

OER bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap 2016-2017
OER bachelor Communicatiewetenschap 2016-2017
OER bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2016-2017
OER bachelor Politicologie 2016-2017
OER bachelor Sociologie 2016-2017

Masteropleidingen

OER master Beleid, communicatie en organisatie 2016-2017
OER master Bestuurskunde 2016-2017
OER master Communicatiewetenschap 2016-2017
OER master Culture, Organization and Management 2016-2017
OER master Political Science 2016-2017
OER master Social and Cultural Anthropology 2016-2017
OER master Sociologie 2016-2017