Onderwijs- en examenregeling (OER) FSW

Sinds de invoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1993 moeten de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding in een onderwijs- en examenregeling (OER) worden vastgelegd.

De OER is onderverdeeld in twee delen (deel A en deel B) die tezamen de OER vormen. In deel A, dat kan worden beschouwd als het facultaire gedeelte, zijn bepalingen opgenomen die voor verschillende opleidingen kunnen gelden. In het B-gedeelte zijn de opleidingsspecifieke bepalingen opgenomen.