Onderwijs- en examenregeling (OER) FSW

Sinds de invoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1993 moeten de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding in een onderwijs- en examenregeling (OER) worden vastgelegd.

De OER is onderverdeeld in twee delen (deel A en deel B) die tezamen de OER vormen. In deel A, het facultaire gedeelte, zijn bepalingen opgenomen die voor de opleidingen van FSW gelden. In het B-gedeelte zijn de opleidingsspecifieke bepalingen opgenomen.