Master na het HBO

Met een hbo-bachelordiploma kun je in bijna alle premasters instromen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het premasterprogramma van de Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt een inhoudelijke opstap, besteedt ruim aandacht aan academische schrijfvaardigheden en legt een methodische basis. Het programma omvat 30 EC. Zes van de zeven premasters worden ‘blended’ aangeboden. Dit betekent dat het onderwijs thuis op een tijdstip en plaats naar keuze wordt voorbereid aan de hand van online materiaal (in het Engels). Studenten komen op een vaste dag in de week, de vrijdag, naar de VU. Deze premasterprogramma’s hebben een deeltijdkarakter en bieden de mogelijkheid om tijd flexibel te verdelen over werk, privé en de opleiding. 

Kijk bij de opleiding voor meer informatie: