Master na het HBO

Met een hbo-bachelordiploma kun je in bijna alle premasters instromen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het premasterprogramma van de Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt een inhoudelijke opstap, besteedt ruim aandacht aan academische schrijfvaardigheden en legt een methodische basis. Het programma omvat 30 EC. Zes van de zeven premasters (Communicatiewetenschap niet) worden ‘blended’ aangeboden. Dit betekent dat het onderwijs thuis op een tijdstip en plaats naar keuze wordt voorbereid aan de hand van online materiaal (in het Engels). Studenten komen op een vaste dag in de week, de vrijdag, naar de VU. Deze premasterprogramma’s hebben een deeltijdkarakter en bieden de mogelijkheid om tijd flexibel te verdelen over werk, privé en de opleiding. Het premasterprogramma Communicatiewetenschap kent wel contactmomenten op meerdere dagen per week. 

Kijk bij de opleiding voor meer informatie:

 • Premaster Bestuurskunde geeft toegang tot de Master Bestuurskunde, die volgende afstudeerrichtingen heeft:
  • Afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties
  • Afstudeerrichting Besturen van veiligheid 
  • Afstudeerrichting Dynamiek van besturen
  • Afstudeerrichting Besturen van zorgvernieuwing
 • Premaster Communicatiewetenschap geeft toegang tot de Master Communicatiewetenschap, die volgende afstudeerrichtingen heeft:
  • Afstudeerrichting Corporate communicatie en nieuwe media
  • Afstudeerrichting Marketing en gezondheidsvoorlichting
  • Afstudeerrichting Mediapsychologie
  • Afstudeerrichting Politieke en publieke communicatie
 • Premaster Political Science geeft toegang tot de internationale Master Political Science, die volgende afstudeerrichtingen heeft:
  • Afstudeerrichting Comparative and European Politics
  • Afstudeerrichting Global Environmental Governance 
  • Afstudeerrichting International Relations and Transnational Governance 


Premasterassesment

Voordat je kunt beginnen aan een van de premasterprogramma’s, moet je het premasterassessment hebben behaald.
Het premasterassessment van FSW toetst: 

 • Engelse taalvaardigheid 
 • Nederlandse taalvaardigheid 
 • Rekenkundige vaardigheden (statistiek) 
 • Cognitieve capaciteiten 

De onderdelen Engelse taalvaardigheid en rekenkundige vaardigheden (statistiek) zijn bindend.