Master na het HBO

Met een hbo-bachelordiploma kun je instromen in bijna alle premasters van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het premasterprogramma (30 EC) biedt een inhoudelijke opstap, besteedt ruim aandacht aan academische schrijfvaardigheden en legt een methodische basis. De premasters, m.u.v. Communicatiewetenschap, worden ‘blended’ aangeboden, zodat je tijd flexibel kunt verdelen over werk, privé en de opleiding. Thuis bereid je het onderwijs voor aan de hand van online materiaal (in het Engels). Op vrijdag kom je naar de VU. Het premasterprogramma Communicatiewetenschap kent wel meerdere contactmomenten per week. 

De zeven FSW-masters kennen ieder een eigen premasterprogramma. Na het behalen van het respectievelijke premasterprogramma ben je rechtstreeks toelaatbaar tot de aansluitende masteropleiding:

 • Premaster Bestuurskunde
  • Afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties
  • Afstudeerrichting Besturen van veiligheid 
  • Afstudeerrichting Kwaliteit van besturen
  • Afstudeerrichting Besturen van zorgvernieuwing
  Voor informatie over de inhoud van de premaster BK zie de vakbeschrijvingen in de studiegids.
 • Premaster Communicatiewetenschap
  • Afstudeerrichting Corporate communicatie en nieuwe media
  • Afstudeerrichting Marketing en gezondheidsvoorlichting
  • Afstudeerrichting Mediapsychologie
  • Afstudeerrichting Politieke communicatie
  Voor informatie over de inhoud van de premaster CW zie de vakbeschrijvingen in de studiegids.
 • Premaster Political Science
  • Afstudeerrichting Democracy, Power and Inequality
  • Afstudeerrichting Global Environmental Governance, Sustainability and Climate Change
  • Afstudeerrichting International Relations, Security and Global Order
  Voor informatie over de inhoud van de premaster PS zie de vakbeschrijvingen in de studiegids.

Premasterassessment

Voordat je kunt beginnen aan één van de bovengenoemde premasterprogramma’s, moet je het premasterassessment hebben behaald.

Het premasterassessment van FSW toetst: 

 • Engelse taalvaardigheid 
 • Wiskunde en statistiek gamma
 • Cognitieve capaciteiten en rekenvaardigheid

De resultaten van de onderste 2 onderdelen worden samengeteld in een score voor Numerieke en Wiskundige vaardigheden. De scores voor Engels en Numerieke en Wiskundige vaardigheden worden onderling niet gecompenseerd. Je moet dus voor beide een voldoende score behalen.