Nieuwsberichten

Leerstoel Polarisatie en Veerkracht voor Boutellier

13-01-20

Hans Boutellier bekleedt sinds 1 januari de nieuwe leerstoel Polarisatie en Veerkracht aan de VU. De leerstoel is ingesteld door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Gerechtigheid voor slachtoffers staatsgeweld is illusie

13-01-20

De meeste daders van de beruchte dodenvluchten in Argentinië kregen levenslang.

Hestiabeurs voor Younes

10-01-20

Socioloog Younes Younes heeft een Hestiabeurs van de NWO ontvangen. Hestia is een pilot-programma vanuit de NWO dat erop gericht is academici te helpen die hun vaderland zijn ontvlucht om hun wetenschappelijke carrière in Nederland te kunnen voortzetten.

Onderwijs mogelijk bron van verdeeldheid in conflictgebieden

08-01-20

Onderwijs kan bijdragen aan het oplossen van mondiale problemen, maar heeft ook een keerzijde. Zonder kritische blik in het vermogen van onderwijs om positieve ontwikkelingen in gang te zetten, kan het juist een tegenovergesteld resultaat hebben. “Onderwijs kan maatschappelijke en politieke tegenstellingen bevestigen en juist verhinderen dat gewelddadige conflicten uit het verleden verwerkt worden”, aldus onderzoeker Erik van Ommering.

Oudere migranten vaak trots op wat zij in Nederland hebben bereikt

08-01-20

Veel Turkse en Marokkaanse ouderen zijn trots op hun opgebouwde leven in Nederland. Dat concludeert wetenschapper Silvia Klokgieters in haar proefschrift ‘Ageing in a migration context, Resilience in Turkish and Moroccan immigrants’

Meldplicht voor struikelschoten politie blijft overeind

07-01-20

Agenten moeten blijven melden als ze hun vuurwapen ‘ter hand’ nemen. Politiesocioloog Jaap Timmer heeft zich jaren hard gemaakt voor het bestaansrecht van de meldplicht.

VR in de strijd tegen plasticsoep

02-01-20

Kun je met behulp van virtual reality (VR) duurzaam gedrag stimuleren? Wetenschappers van de Vrije Universiteit Tilo Hartmann en Guido van Koningsbruggen gaan dit onderzoeken. Onlangs kreeg hun onderzoek ‘Diving into Sustainability’ financiering vanuit de NWO.

Waarom kiezen stemmers voor populistische politici?

13-12-19

VU-Politicoloog André Krouwel heeft van de Volkswagen Stichting een onderzoeksbeurs van 1 miljoen euro ontvangen voor een onderzoek naar de culturele en economische wortels van het populisme. Samen met zes Europese collega’s zal Krouwel de komende drie jaar in een tiental landen met verkiezingen proberen te achterhalen in welke mate sociaal-economische en culturele factoren leiden tot populistisch stemgedrag.

Supermarkten aan zet bij het verminderen van voedselverspilling

03-12-19

Managers van supermarkten hebben veel autonomie in het verminderen van voedselverspilling. Dat blijkt uit onderzoek van organisatiewetenschapper Christine Moser. “Helaas zitten managers echter vaak klem in tegenstrijdige doelen.”

ERC grant voor onderzoek naar impact economische crisis

02-12-19

Hoogleraar politiek gedrag in Europa Catherine de Vries heeft een prestigieuze European Research Council Consolidator Grant ontvangen voor haar onderzoeksproject Narratieven van verlies. “Het is fantastisch om deze beurs te krijgen om zo een onderzoeksgroep op te zetten om dit ambitieuze project ook echt uit te voeren. Zonder deze beurs was dat voor mij onmogelijk geweest.”

ERC grant voor onderzoek naar ongelijkheid op de arbeidsmarkt

02-12-19

Dimitris Pavlopoulos, universitair docent sociologie, ontving deze week de prestigieuze European Research Council Consolidator Grant. Hij gaat de onderzoekssubsidie inzetten om onderzoek te doen naar het carrièrepad van werknemers met niet-standaard arbeidscontracten.

Strafrechtelijke aanpak fraude en corruptie Caribische gebied onvoldoende

28-11-19

De strafrechtelijke aanpak van fraude en corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden werkt onvoldoende om deze vormen van criminaliteit in het gebied terug te dringen. Oplossingen moeten onder meer worden gezocht in een stabiel bestuur, integer leiderschap en een herziening van de politieke partijfinanciering. Zo luidt de conclusie van criminoloog Nelly Schotborgh-van de Ven.

Hoe organiseer je samenwerking in het (semi)publieke domein?

20-11-19

Binnen het publieke domein is het organiseren van samenwerking ingewikkelder geworden.

Academia in crisis

11-11-19

Ida Sabelis, Associate Professor for the Department of Organisation Sciences (FSW) edited a book called Academia in Crisis together with Frans Kamsteeg and Harry Wels. They started the composition of the book after meeting Zygmunt Bauman and Leonidas Donskis in 2013 when they visited the VU for the book launch of ‘Moral Blindness, the Loss of Sensitivity in Liquid Modernity’. “In the Bauman and Donskis book one chapter deals with changes in ‘university life’ – the new book, Academia in Crisis, is the result of further reflection on that chapter.”

Nieuwe opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid

05-11-19

Hoe pak je ondermijnende criminaliteit aan? In deze nieuwe opleiding aan de VU leert u over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk eruit ziet en hoe u de noodzakelijke samenwerking kunt organiseren.