Bestuurskunde op masterniveau
voor professionals

Luchtfoto_Amsterdam_ZuidasHeeft u behoefte aan bestuurskundige verdieping op academisch niveau, maar geen tijd om het reguliere mastertraject te doorlopen? Of wilt u zich gericht verdiepen in een bepaald onderwerp en is een volledige master Bestuurskunde daarom te breed voor u? Aan de VU kunt u enkel de voor u relevante vakken uit de reguliere master Bestuurskunde volgen, waarbij u de volgorde waarin u de vakken volgt zelf kunt bepalen. Zo kunt u zich in uw eigen tempo professioneel ontwikkelen.

In de mastervakken ontwikkelt u handvatten om de rol en het functioneren van uw organisatie kritisch te onderzoeken en te verbeteren. Aan de hand van wetenschappelijke theorieën, concepten en methoden krijgt u inzicht in de laatste belangrijke ontwikkelingen van de bestuurskundige praktijk binnen in de zorg-, maatschappelijke, overheids- of veiligheidssector.

Vragen die aan bod komen zijn: Hoe kunnen maatschappelijke organisaties bestuurlijk recht doen aan hun identiteit als organisaties van burgers? Hoe laat je al die partijen in de zorg met verschillende visies en belangen optimaal samenwerken? Wanneer is een bestuur een goed bestuur? Hoe ontwikkel je  een strategisch veiligheidsbeleid?

De vakken waarbij u aanschuift vallen binnen het reguliere masteronderwijs. De hoor- en werkcolleges zijn interactief, zodat u met docenten en studenten kunt sparren over ideeën, vraagstukken en ontwikkelingen uit uw werksituatie. Deze nieuwe kennis kunt u vervolgens direct toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Na succesvolle afronding van een cursus of verdiepingsrichting ontvangt u een certificaat.

Programma

U als professional volgt de vakken uit een richting die u verdieping kan bieden. In plaats van het volgen van een gehele master, kunt u kiezen uit één van de vier richtingen. Nadat u de vakken in de richting succesvol afgerond heeft, ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. 

Klik op één van richtingen voor meer informatie over de richting en de vakken die hierbinnen verzorgd worden. 

Besturen van veiligheidVeiligheid is een hot item. Maar wat is veiligheid? Welke vraagstukken spelen er bij veiligheid op Europees en zelfs mondiaal niveau? Welke maatschappelijke consequenties heeft de huidige hang naar veiligheid? Met behulp van bestuurskundige theorieën leert u te kijken naar sociale en fysieke veiligheidsvragen.
Besturen van zorgvernieuwingZorg moet letterlijk en figuurlijk dichter bij de ontvanger staan en vergt steeds meer samenwerking en afstemming tussen soms zeer verschillende soorten spelers. Dit vergt professionals die snel kunnen schakelen, verschillende gezichtspunten kunnen innemen en die oplossingsgericht zijn.
Besturen van maatschappelijke organisatiesHet is zaak bij te dragen aan een humane samenleving, waarin maatschappelijke organisaties duurzaam functioneren. Dat vraagt om non-profit organisaties, die op een zorgvuldige en gedreven wijze bestuurd worden.
Kwaliteit van besturenBesturen is problemen oplossen, maar wie of wat bepaalt wat het probleem is? Complexiteit leren zien is een belangrijke academische vaardigheid; in chaotische situaties blijven nadenken en tot nieuwe inzichten komen. U gaat actief op zoek naar de mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te laten functioneren.

Doorstromen naar de master

Met de vakken oriënteert u zich op de master Bestuurskunde, zonder dat u meteen alle vakken hoeft te volgen of een afrondende masterthesis hoeft te schrijven. Besluit u na afronding uw mastertitel toch te willen behalen, dan kunt u doorstromen naar het reguliere deeltijd- of voltijdprogramma. U volgt dan het volledige programma van een van de vier afstudeerrichtingen. In dat geval moet u wel voldoen aan de reguliere toelatingseisen voor het premaster- of masterprogramma van de betreffende afstudeerrichting:

Besturen van veiligheid
Besturen van zorgvernieuwing
Besturen van maatschappelijke organisaties
Kwaliteit van besturen


Als u bent toegelaten tot de master kunt u via de examencommissie vrijstelling verkrijgen voor de vakken die u via VASS gevolgd heeft. Voorwaarde is dat u de tentamens van de desbetreffende vakken succesvol heeft gemaakt.

Doelgroep

Bestuurders, bestuurs-  en organisatieadviseurs, managers, beleidsmedewerkers, onderzoekers.

Meer informatie

Kosten€1.375,- per vak, inclusief studiemateriaal
CollegedagVrijdag
Inschrijftermijn    Inschrijven voor een vak in het Bestuurskunde voor professional-programma kan tot UITERLIJK 6 weken VOOR aanvang
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedVeiligheid, Maatschappelijke organisaties, Zorg en welzijn, International Governance, Strategie en identiteit, Gedrag en Maatschappij
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'