Kwaliteit van besturen

Binnen Kwaliteit van besturen verdiept u zich in belangrijke vraagstukken van het openbaar bestuur en leert u kritisch te reflecteren op bestuurlijke dilemma’s.

De overheid speelt een cruciale rol bij de ordening van onze samenleving. Er is echter niet één overheid: het Rijk, provincies, gemeenten en Europa – ze hebben hun eigen (vaak conflicterende) waarden en belangen. Er is een noodzaak tot goed overheidsmanagement. Als professional zoekt u actief naar mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te laten functioneren.

Aan de hand van actuele maatschappelijke discussies leert u welke rol en verantwoordelijkheid een bestuurskundige heeft in het beter laten werken van de overheid. Er is speciale aandacht voor de integriteit van een bestuur: wanneer is een bestuur een goed bestuur? Hierbij leert u ‘complexiteit zien’: de vaardigheid in chaotische situaties te blijven nadenken en tot nieuwe inzichten te komen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze richting, neem dan met ons contact op voor meer informatie.