Dynamiek van Internationaal besturen

Het vak Dynamiek van Internationaal besturen is bedoeld om de kennis van bepaalde onderwerpen binnen internationaal bestuur te verbreden. Daarnaast verbeteren studenten hun analytische vaardigheden door kritisch hun oordeel te geven over argumenten en onderzoeksmethoden die gebruikt zijn in de opgegeven wetenschappelijke artikelen.

Inhoud Dynamiek van Internationaal besturen

Dit vak biedt een brede introductie in de theorie en praktijk van globaal bestuur. Veel maatschappelijke problemen overstijgen de landgrenzen: economische ontwikkelingen en handel, criminaliteit, conflicten, of klimaatverandering zijn enkele voorbeelden. Om met deze problemen aan de slag te gaan hebben staten deels hun vaardigheden gedelegeerd naar supranationale instanties. het aantal supranationale instanties, wetten, regels en normen is in de loop der jaren enorm gegroeid, wat ons een divers en complex institutioneel landschap van globaal bestuur oplevert. Hoe beïnvloedt dit de distributie en versterking van macht en invloed; wie trekt er aan de touwtjes? En met welke weerslag voor essentiële bestuurlijke waarden zoals democratische legitimiteit? Is globaal bestuur daadwerkelijk gelijkwaardig globaal, of vergroten deze processen de kloof tussen arm en rijk juist meer? Deze en andere vragen staan ter discussie tijdens dit vak. Middels wekelijkse discussies en onderzoek van studenten naar bepaalde thema's binnen globaal bestuur inventariseren we de huidige arrangementen en de praktijk van globaal bestuur en proberen we een grondig begrip te verkrijgen van de huidige actoren en processen rondom het opzetten en implementeren van globale regels en verhandeling.

Praktische informatie

DataDit vak zal starten in het najaar van 2021. Alle lesvormen vinden plaats op vrijdag.
DocentenDr. S. Çankaya
H.L. Paanakker MSc
LesvormColleges tezamen met reguliere masterstudenten
ToetsvormIndividueel geschreven essay, rapportage over casestudie in groepsverband, verplichte aanwezigheid
Meer informatieContact en algemene informatie